መወዳእታ እቶም ክልተ ሰብ ቁምነገር

14 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) ናዕቢ ኣፅዋር እትቃወም ሳንድራ ፓርክስ ፣ህይወታ ምስ ሬይ ቻቬዝ ፣ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ሓሊፉ። ሬይ ቻቬዝ ስነ ምግባር ካብ ህይወት ዝተመሃርዎ ቀንዲ ትምህርቲ ሙካኑ ሓደ እዋን ገሊፆም ነይሮም።

ሬይ ቻቬዝ ሃገረ ኣሜሪካ ፣ናብ ካልኣይ ዉግእ ዓለም ክትኣቱ ሓደ ምክንያት ካብ ዝኮና፣መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዉግእ ጃፓን ኣብ ፔር ሃርበር፣ብህይወት ካብ ዝተረፉ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብዕድመ ዝዓበዩ ብሄራዊ ጅግና ሙካኖም ሓበሬታ ሲኤንኤን የመልክት።

7 ሕዳር 1941ዓ ም ፈ ኣብ ፔር ሃርበር ዝበፀሐ ጥቅዓት ነፈርቲ ዉግእ ፣ኣብ ህይወት ሬይ ቻቬዝ ዝሓደጎ በሰላ ሉዑል ሙካኑን ብዝረከቡዎ ኣጋጣሚ ፣ነቲ ዝነበረ ኩነታት ምዝራብ ልማዶም ነይሩ ይበሃል።

ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ቻቬዝ ሓይሊ ምክልካል እታ ሃገር ፣ኣብ ዘጋዕዛ መራኽብ ክሰርሑ ፀኒሖም ብሄራዊ ጅግና ኮይኖም ኣብ ክብረ በዓላት እናተረከቡ ታሪክ የዘንትዉ ነይሮም። ኣብ 106 ዕድሚኦም ምስ ደቀሱ ህይወቶም ምሕላፋ ሲኤንኤን ሒዝዋ ገሊፁ።

ሳንድሪ ፓርክስ ብዛዕባ ናዕቢ ኣፅዋር ዝፀሓፈቶ ፁሑፍ ተዓዋቲት ሽልማት ቡሉፅ ትንተናዊ ፅሑፍ ዝኮነት ጋል13 ዓመት ሰገን ኣሜሪካዊት እያ።ንሳ፦ኣብ ከባቢኣ ኣብ ሚሊዋኩ ኣብ ሃገራ ኣሜሪካን ብኣፅዋር ዝሓልፍ ህይወት ኣመና ትሓስብ ምንባራ
ኣዲኣ ቤራኒስ ፓርክስ ትዛረብ።

ሳንድራ እምበኣር ብጥይት ተወቂዓ ህይወታ እንትሓልፍ ንመወዳእታ ካብ ኣንደበታ ዝወፀ ቃል ተወጊኤ ዝብል ልቢ ዝሰብር ቃል እዩ ትብል ወላዲታ።ምስ ሞታ ተታሒዙ ክልተ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዉዒሎም ኣለዉ።

ወላዲት ኣዲኣ ቤራኒስ ፖርክስ ጋለይ ፀላኢት ጎንፂ ነይራ ክትብል እቲ ሳንድራ ሰገናት ግዳይ ናዕቢ ኣፅዋር ክንከዉን ተገዲድና ክትብል ቅድሚ 2 ዓመት ዝተሸለመትሉ ትንተናዊ ፅሑፍ ደጊማ ገሊፃቶ። ኣብ ክልተ ጫፍ ዕድመ ግን ከዓ ዝከኣሎም ዘበርከቱ ዜጋታታ ኣሜሪካ ሬይ ቻቬዝን ሳንድራ ፖርክስን።

ዳኒኤል ገ/እግዝኣብሄር