ሃገር በቖል ኣፈታትሓ ጎንፂ ንሰላምና

መቐለ 28 ጥቅምቲ 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኣማምን ሰላም ንምምፃእ ሃገር በቖል ፀጋታት ኣፈታትሓ ጎንፂ ክጠናከሩ ይግባእ ኢለን ፕረዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ።

ሃገርለከ ኮንፈረንስ ሰላም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ “ደቂ ኣንስትዮ ዘርኣውነት ብምፅያፍ ንሰላምና መሪሕ ግቡእና ንፈፅም” ዝብል መሪሕ ቃል ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንትካየድ ፕረዝደንት ሳህለወርቅ ከምዝገለፅኦ ኣብዛ ሃገር ዘተኣማምን ሰላም ንምምፃእ ሃገር በቖል ኣፈታትሓ ጎንፂ ክተባባዕ ይግባአ።

ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ቅኑዓት ዘተዓርቃን ብሩህ ኣእምሮ ዘለወንን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምህናፅ ትኩረት ሂበን ክሰርሓ ፀዊዐን።

ሰኣኖ ሰላም ልዕሊ ኩሉ ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ይሃሲ ዝበላ እተን ፕረዝደንት ልዕሊ ዝኮነ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ዘብዒ ሰላመን ክኮና ኣገንዚበን።

ብተወሳኺ’ውን መንግስትን ህዝብን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም እምነት ናብ ተግባር ብምልዋጥ ኣብነታዊ ተግባር ክፍፅማ ኣተሓሳሲበን።

እቲ ኮንፈረንስ ሰላም ኣብዛ ሃገር ዘላቂ ሰላም ንምዕሳል ዝሰርሑ ዘለው ስራሕቲ ንምሕጋዝን ግደ ደቂ ኣንስትዮ ንምግንዛብን ዝዓለመ እንትኮን ብቀፃሊ ኣብ ኩለን ክልላት ተመሳሰልቲ መድረኻት ከምዝካየዱ ንምፍላጥ ተካኢሉ።