ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ቑፅሪ ቐወምቲ ኮሚቴ ናብ 10 ትሕት ክብል ወሲኑ።

መቐለ 27 ጥቅምቲ 2011(ድምፂ ወያነ) እቲ ቤት ምኽሪ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ 5 ዓመት 4ይ ዘበን ስራሕ 6ይ ስሩዕ ጉባኤኡ በዝሒ ቐወምቲ ኮሚቴታት ናብ 10 ክወርድ ወሲኑ ኣሎ።

እቲ ቤት ምኽሪ ቅድሚ ሐዚ ኣስታት 20 ዝኣኽሉ ቀወምቲ ኮሚቴታት ከም ዝነበርዎን ምስ ዘለዎም ልኡኽን ስራሕን ተዛመድቲ ዝኾኑ ኮሚቴታት ክጥመሩ ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ ኣሎ።

ነፍሲ ወከፍ ኮሚቴ ድማ ካብ 20 ክሳብ 45 ኣባላት ክሕዝ ተገይሩ ኣሎ።

ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ብቐወምቲ ኮሚቴ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ ኣካላት ቑፅፅርን ክትትልን ከም ዘካይድ ይፍለጥ።