ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ንሓሙሽተ ኣምባሳደራት ሹመት ቐዋሚ ተፀዋዕነት ሂቡ…

መቐለ 27 ጥቅምቲ 2011(ድምፂ ወያነ) ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃኢ በቲ ሓድሽ ዝወፀ መሓውራዊ ኣወዳድባ ንሓሙሽተ ኣምባሳደራት ሹመት ቐዋሚ ተፀዋዕነት ከምዝሃበ ኣፍሊጡ።

እቲ ሚኒስቴር ኣብዝሃቦ መግለፂ ቐዋምቲ ተፀዋዕቲ ኮይኖም ካብ ዝተሸሙ ድማ ኣምባሳደር ወይንሸት ታደሰ፣ ኣምባሳደር ማህሌት ሃይሉ፣ ኣምባሳደር ዶክተር ቦጋለ ቶሎሳ፣ ኣምባሳደር ነጋ ፀጋዬን ኣምባሳደር ዲዋኖ ከድርን እዮም።

እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብኣምባሳደርነትን ካልኦት ስራሕትን ዘገልገሉ ከምዝኾኑ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ።

በቲ ሕዚ ዝወፀ ሓድሽ መሓውራዊ ኣወዳድባ ድማ ኣብማሳደር ወይንሸት ታደሰ ቐዋሚት ተፀዋዒት ጉዳያት ኣፍሪካን ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን፣ ኣምባሳደር ማህሌት ሃይሉ ድማ ቐዋሚት ተፀዋዒት ጉዳያት ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ፣ ኤስያን ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ።

ኣምባሳደር ዶክተር ቦጋለ ቶሎሳ ቐዋሚ ተፀዋዒ ጉዳያት ዲያስፖራን ቖንስላን፣ ኣምባሳደር ነጋ ፀጋዬ ቐዋሚ ተፀዋዒ ምምሕዳር ሃፍትን ኣገልግሎትን ከምኡ እውን ኣምባሳደር ዲዋኖ ከድር ድማ ቐዋሚ ተፀዋዒ ጉዳያት ዲፕሎማሲ ቑጠባ ኮይኖም ከምዝተሸሙ ተገሊፁ።