መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ኣብ ኣፍሪካ ኣገልግሎት ፅገና ሞተር….

መቐለ 03 ጥቅምቲ 2011(ድወት) መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ፈላማይ ዝኾነ ኣገልግሎት ፅገና ሞተር ጅንኤክስ ቦይንግ 787 ምሃብ ጀሚሩ።

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ተረኪቡ ስራሕ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ዘቑፀረ እኳ እንተኾነ ፅገና ሞተር እተን ነፈርቲ ግና ናብ ሃገራት ወፃኢ እናለኣኸ እዩ ነይሩ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ግና ኣብ ዉሽጢ ዓዲ ንምፅጋን ዘኽእሎ ዓቕሚ ፈጢሩ ኣገልግሎት ፅገና ንምክያድ ዘኽእ ማእኸል ትማሊ ብዕሊ ኣመሪቑ ኣሎ።

በዚ ድማ እቲ መንገዲ ኣየር ንፅገና ዘውፅኦ ዝነበረ ብሚልዮናት ዶላር ዝቑፀር ወፃኢ ምድሓን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ኣብ ቐፃሊ ናይ ካልኦት መንገድታት ኣየር ተመሳሰልቲ ሞተራት ብምፅጋን ኣታዊኡ ንምዕባይ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉ።

ዋና ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም ኣብቲ እዋን ብቴክኖሎጂ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ቦይንግ 787 ጅንኤክስ ኣገልግሎት ፅገና ሞተር ምጅማሩ ረብሓኡ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንኣፍሪካ እዉን ከምዝኾነ ገሊፆም።

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብልዕሊ 100 ነፈርቲ ኣገልግሎት በረራ ብምሃብ ካብ ኣፍሪካ ፈላማይ መንገዲ ኣየር እዩ።