ንዋይ ኣብያተ ክርስትያናት ዝሰረቐ ሰብ ብ15 ዓመት ማእሰርቲ ተቐፂዑ

መቐለ 01 ጥቅምቲ 2011(ድወት) ካብ 7 ኣብያተ ክርስትያናት ጉሎመኸዳ ገንዘብን ንብረትን ዝጉሕል ዝነበረ ገበነኛ ተፈሪዱ።

ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናት ዕለተ ቅዳሰ ኣብ ዘይብለን እዋን ፃንያ መዓልቲ “ኣይቅድስ ኣይውድስ” ግን ድማ ከምወዳሲ ቀዳሲ፣ሰዓምን ፀላይን ለይቲ እናኸደ ኣብዘን ኣብያተ ክርስትያናት ይኣቱ።

ገበነኛ ፍትዊ የማነ ንዓርሱ እግዚኦ እንተይበለ እግዚኦ! ዘብል ተግባር እናፈፀመ ድማ ይወፅእ።

ምእመናን ንዘን ኣብያተ ክርስትያናት ዝህብዎ ገንዘብ እንተስ ካብ ቁፃሮ እናፈተሐ እንተስ ንሙዳየ ምፅዋት ፈቲሑን ሓቁኑን እናራገፈ “ሓጥያት ኣበይዓዳ?” እናበለ ጉሒሉወን።

ኣገልገልቲ እዘነ ኣብያተ ክርስትያናት ከቐድስለን እንትኣትው መስደመም ነገር እናገጠሞም ተሸጊሮም ትማሊ ዝገደፍዎ ቅርሺ ጥር እትብል ዕሸር ሳንቲም ምስኣኖም ጥራሕ ከይኣክል መጉልሒ ድምፂ ማይክሮፎን መዛረቢ ሰዓቱን ገመዳቱን’ውን ይቀብፅዎ።

ገበነኛ ፍትዊ የማነ ዘይከም ሽሙ ፍትዊ መፅልኢ ስራሕ ብዝሰርሖ ካህናትን ዲያቖናትን ብዝጠፍአ ንብረትን ገንዘብን ነንዓርሶም ክጠራጠሩን ሰነያ ክስእኑን’ውን ገይርዎም።
ሸውዓተ ኣብያተ ክርስትያናት ብለይቲ ጥርሑ ጭረታትን መጥመሪ ገመዳትን ሒዙ እናኣተወ ዓቅሙ ዝከኣሎ ዓሕፍንፅሕ እናበለ ፀይሩ ምኻድ ለሚድወን ፍትዊ የማነ።

እንተኮነ ግና ስርቂ ኣብያተ ክርስትያናት ጉለመኸዳ ዝመቀሮ ፍትዊ መቀረቱ ናብ ዒረ ዝለወጠሉ ኣጋጣሚ ረኺቡስ ተታሒዙ።
ነገር ሰራቂ ገብገብ እናበለ “እወ ሰሪቀ መዓዝሞ ብውነይ ኮይነ ሸይጣን እዳኣሉ ኣስሒቱኒ” በለ
“ተብስካይ ሸይጣን” ዝብሎ ዋላዃ እንተዘይረኸበ ባዕልካ ሸይጣን ኢሉ ብሕጊ ዝፈርዶ ቤት ፍርዲ ግና ረኺቡ።

ቤት ፍርዲ ወረዳ ጉለመኸዳ ምድብ መጋባእያ ፋፂ ጉዳዩ ክሰምዕ ብሽሙ መዝገብ እንተገለበጠ ድማ ቅድሚ ሕዚ ብካልኦት ዝተፈላለዩ 3 ገበናት ተከሲሱ ቤት ህንፀት ተላሚዱ ዝፀንሐ ኮይኑ ረኪብዎ።

“ወይለይ በዓል ኣመል”ዝበለ እቱ ቤት ፍርዲ 22 መስከረም ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ስለቲ ተደጋጋሚ ተግባራቱን እናዞረ ንብረትን ገንዘብን ዝጓሓለን 7 ኣብያተ ክርስትያናትን 15 ዓመታት ፅኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪድ ኢሉ ዋጋ ጥፍኣቱ ሂብዎ።

መዝገብ ክሱ ናብ መዝገብ ቤት ፍትዊ የማነ ድማ ናብ ቤት ህንፀት ኮይኖም።