መሰማምዒ መጋባእያ ክጅምር’ዩ

መቐለ 04 መስከረም 2011(ድወት) ጉዳያት ፍትሃብሄር ናብ ክርክር ቅድሚ ምእታዎም ብድሌቶም ስምምዕነት ዝፍፅምሉ መስርሕ ኣብዚ ዓመት ክትግበር’ዩ ተባሂሉ።

ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ፌደራል ዝትግበር እዚ መሰማምዒ መጋባእያ ሰብ ጉዳይ ክሶም ናብ ቤት ፍርዲ ኣቅሪቦም ቅድሚ ምክርካሮም ጉዳዮም ብስምምዕነት ንምፍፃም ዘክእል ኣሰራርሓ’ዩ።

ናብ መሰማምዒ መጋባእያ ዝቀርብ ጉዳይ ፍትሃብሄር ኣብ ውሽጢ 3ተ ኣዋርሕ መዕለቢ ክረክብ ፃዕሪ ከምዝግበር ድማ ፕረዝደንት ጠቅላይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዳኜ መላኩ ሓቢሮም።

በዚ ድማ ኣብ ስሩዓት ኣብያተ ፍርዲ ዝነበረ ምጉታት ፀገማት ፍትሓውነትን ተበፃሕነትን ከቃልል ትፅቢት ይግበር።