ቆፀሮ ኣይተ ተስፋዮ ኡርጌ ተናዊሑ

መቐለ ነሓሰ 02/2010(ድወት)16 ሰነ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ብዘጋጠመ ምፍንጃር ነታጉ ዝተጠርጠሩ ኣዛዚ መምርሒ ብሄራዊ መረዳእታን ደሕንነትን ኣይተ ተስፋዮ ኡርጌ ተወሳኺ ግዘ መርመራ ተዋሂቡ።

ኣይተ ተስፋዮ ኡርጌ ነቲ መጥቃዕቲ ብምትሕብባር፤ብምምራሕን ኣብቲ ተግባር ዝሳተፉ ሰባት ብምምልማልን ዝብል ክሲ ተመስሪትዎም ፀኒሑ እዩ።

መርማሪ ፖሊስ ተወሳኺ ናይ ምርመራ ግዘ ዝሓተተ ኾይኑ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ንክፍፀም ዝተገበረ ፋይናንሳዊ ደገፍ፤ውፅኢት ምርመራ በቲ ግዳይ ናይ ዝሞቱ ሰባት፤ቴክኒካዊ ውፅኢት እቲ ነታጉን፤ዝትትሓዙ ቅዳሕ መረዳእታታት ድምፂ ንምፅራይ ተወሳኺ ግዘ ከም ዘድልዮን ንቤት ፍርዲ ሓቲቱ እዩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ኢሉ መርማሪ ፖሊስ ፍልፍል ሃፍቲ እቶም ተጠርጣሪ ምፅናዕ ከም ዘድልዮ፤ ካብ ሃገር ወፃኢ ብዛዕባ ዝርከቡ ተጠርጠርቲ ንምሓዝ ጀሚርዎ ዘሎ ምንቅስቓስን፤ካልኦት ምስ እዚ ዝተሓሓዙ መረዳእታታት ንምእካብ እዩ ተወሳኺ መዓልቲ ኣድልዩኒ ዘሎ ክብል ገሊፁ።

ብወገን እቶም ተጠርጣሪ ዝቐረበ ጠበቓ፤ ደምበኝኦም ብዋሕስ ክወፅእ ንቤት ፍርዲ ሕቶ ዘቕረበ ኾይኑ፤ቤት ፍርዲ ብወገኑ እቶም ተጠርጣሪ ኣብ ዘለዉዎ ብእሱር ፀኒሖም ንተወሰኽቲ 7 መዓልታት ቆፆሮኦም ክናዋሕ ኣዚዙ ኣሎ።