ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ 3ተ ኣዋጃት ውሳነ ኣሕሊፏ

መቐለ ሰነ 30/2010(ድወት) ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ 3 ረቂቕ ደምብታት ዘትዩ ውሳነ ኣመሓላሊፉ።

እቲ ቤት ምኽሪ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ መበል 51 ስሩዕ ኣኼብኡ ብቐዳምነት ዝዘተየሉ ንዝተፈላለዩ መረዳእታታት ዝኸውን ተመን ክፍሊት ኣገልግሎት ንምውሳን ዝቐረበ ረቒቕ ደምቢ ኮይኑ ዜጋታት ካብ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ትካል ሓበሬታ ናይ ምሕታት ይኹን ምርካብ መሰል ኣለዎም።

ስለዚ ደለይቲ ሓበሬታ ክንድዝከኣል ብቕልጡፍን ብትሑት ወፃእን ከይደኸሙ ምርካብ ምእዝንተ ክኽእሉ ብመንግስታዊ ትካላት ተግባራዊ ዝኸውን ስርዓት ክፍሊት ምዝርጋሕ ኣድላይነቱ ተኣሚኑሉ ኣሎ።

ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ዝቐረበ ረቂቕ ደምቢ ብዝርዝር ድሕሪ ምዝታይ ውሳነ ኣመሓላሊፏ።

ካብዚ ብተወሳኺ ሊድ ዝተብሃለ ሓደገኛ ቀለም ንምቁፅፃርን ትካል ልምዓት ሕርሻ ሃዋሳ ንምፍራስን ዝተዳለው ረቂቕ ኣዋጃት ብዝርዝር ድሕሪ ምዝታይ ክካተቱ ዝግበኦም ነጥብታት ብምውሳኽ እቲ ደምቢ ንክፀድቕ ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ።