ስዑዲ ዓረብ ዝኣሰረቶም ክሲ ኣይመሰረተትሎምን

መቐለ ሰነ 29/2010(ድወት)ስዑዲ ዓረብ ንቃልሲ ግዕዝይና ብዝብል ዝኣሰረቶም ልኡላትን ሰብ ሃብትን ዛጊድ ዕላዊ ክሲ ኣየቅረበትሎምን ተባሂሉ።

ንመፅሄት ዎል ስትሪት ፀሪሑ ኣልጀዚራ ከምዝገለፆ ስዑዲ ዓረብ ኣባላት ስድራ ንጉሳውያን ሚኒስትራትን ሰብ ሃብትን ብገበን ግዕዝይና ጠርጢራ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርኳ ተውዓለት ዛጊድ ግን ዕላዊ ክሲ ኣይቀረበሎምን።

ገለ ሰበስልጣን መንግስትን መቅርብ እቶም ተኣሲሮም ዘለውን ገሊፆምለይ ኢሉ ዎልስትሪት ጆፊናል ዘውፀኦ ሓበሬታ ዛጊድ ክሲ ኣቀሪበሎምን ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ስድረኦምን ጠበቃታቶምን ዝራኸብሉ ግዘ ውሱንን ኣብ ጥቡቅ ክትትል ፀጥታን’ዮም ዝርከቡ።

ኣብ ቀረባ ዝተኣሰሩ ስድራ ማሕፏዝ ተባሂሎም ዝፍለጡ 3ተ ቢልዩነራት ዛጊድ ብዘይተፈለጠ ምክንያት’ዮም ተታሒዞም ዘለው ድማ ይብል።

ይኩን ምበር መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ግን ንሓበሬታ ምልስትሪት ጆፊናል ምላሽ ኣይሃበሉን።