ሓገዝ ሞተር ሳይክል ንጉድኣት ኲናት

መቐለ ሰነ 06/2010(ድወት) ወናኒ ትካል ሓፂን መፂን ማእገር ኣይተ ዓብደል ዓሊ ሙሳ 675ሽሕ ዝዋገአን 10 ሞተራይዝድ ሳይክል ንጉድኣት ኲናት ተጋደልቲ ብሓገዝ ኣወፍዮም።

ኣብቲ እዋን ርኽክብ ዝተረኸቡ ኣካያዲ ስራሕ ትካል ሓፂን መፂን ማእገር ኣይተ ነስር ኑሩ እዮም በዓል ሃፍቲ ተሪፍዎም ከይኮነስ ካብታ ዘላቶም ነዞም ጀጋኑ ምሕጋዞም ዝለዓለ ሓሳብ ክብርን ከምዝስመዖምን ሓገዞም ኣበርኪቶም ከምዝቕፅልሉን ተዛሪቦም።

ተወካሊ ስራሕ መካየዲ ማሕበር ጉድኣት ኲናት ትግራይ ኣይተ ጨርቖስ ብወገኖም በዓል ሃፍቲ ዓብደል ዓሊ ሙሳ ዝገበርዎ ሓገዝ ብምምስጋን ሐዚ’ውን ጀጋኑ ጉድኣት ኲናት ከምዚ ዝበለ ሓገዝ ተተገይርሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ወፊሮም መነባብሮኦም ክመርሑ ስለ ዝኽእሉ ካልኦት ሰብሃፍቲ’ውን ነዚ ሰናይ ተግባር ክስዕብዎ ፀዊዖም።

ተጋዳላይ ደስታ መብራህቱ ካብ ደጉዓ ተምቤን ተጋዳላይ ኣሳየሀኝ ነጋሽ ድማ ካብ ሽረ-እንዳስላሰ ሞተራይዝድ ሳይክል ብሓገዝ ዝተበርከተሎም ተጋደልቲ እዮም።

ሐዚ ብዝተገበረሎም ሓገዝ ዝሓሸ ብቕዓት ምንቅስቃስ ሃልይዎም ክሰርሑ ከምዝሕግዞም ተዛሪቦም።
ማሕበር ጉድኣት ኲናት ትግራይ ዕድሚኦም እናዓበየ ጉድኣቶም እናወሰኸ ይኸይዱ ንዘለው ኣባላቱ ብቕዓት ምንቅስቃሶም ክመሓየሽ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ብምትሕብባር ክሳብ ሐዚ 50 ሞተራይዝድ ሳይክል ንኣባላቱ ብሓገዝ ከምዘረከበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።