ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝተኻየደ መፅናዕቲ እንቋቑሖ ምምጋብ ሕማማት ልቢ ይከላኸል ይብል።

ተመራመርቲ ጥዕና ቻይና መዓልታዊ እንቋቑሖ ምምጋብ ረብሓታቱ ከም ዝዓዝዝ ይገልፁ። ብፍላይ እቲ ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ኣካይደምዎ ዘለው መፅናዕቲ ተመገብቲ እንቋቑሖ ካብ ሕማማት ልብን ምርጋእ ደምን ክድሕኑ ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊፆም ኣለው።

ቻይናውያን ተመራመርቲ ጥዕና መዓልታዊ ሓንቲ እንቋቑሖ ምምጋብ ኣብ ልቢ ክፍጠር ንዝኽእል ፀገማት ጥዕና ዝንኪ እዩ እንትብሉ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ካምብሪጅ ተመራማሪ ጥዕና ዝኾኑ ፕሮፌሰር ኒታ ፍሮውሂ ድማ መዓልታዊ ሓንቲ እንቋቑሖ ምምጋብ ቱቦታት ደም ብልክዕ ንኽሰርሑ ይሕግዝ ይብሉ። እዚ መፅናዕቲ ድማ ኣብ መፅሄት journal Heart ተሓቲሙ ንተነበብቲ ክበፅሕ ተገይሩ ኣሎ።

ኣብዚ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ዶክተር ፍራንኪሊን ፍሊፕ ብወገኖም እንቋቑሖ እቲ ቀንዲ ፍልፍል ፕሮቲን ከም ዝኾነ ይገልፁ። ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ መዓልታዊ ብበዘሒ ማለት ውን ልዕሊ ዓቕሚ እንቋቑሖ ምምጋብ ድማ ኣብ ኩላሊት ውጥረት ክፈጥር ስለ ዝኽእል ኣብ ኣመጋግባ ጥንቃቕ ከም ዘድሊ ይምዕዱ። ዶክተር ፍራንኪሊን ፍሊፕ ወሲኾም ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልየን ቻይናውያን ዝተኻደ መፅናዕቲ ሓቀኝነቱ መስኪሮም ኣለው። ስለዚ መዓልታዊ እንቋቑሖ ምምጋብ ንጥዕና ልቢን ቱቦታት ደምን ወሳናይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ።

ፍልፍል bbc. com/health