እዋን ሓላፍነት ስራሕ ብኣፈፃፅማ ክዕቀን እዩ ተባሂሉ…

መቐለ ግንቦት 08/2010(ድወት) እዋን ሓላፍነት ኣባላት ካቢኔ መንግስቲ ብዘለዎም ኣፈፃፅማ ስራሕ ከምዝውሰን ቐዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም።

ዶክተር ኣብይ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ኣብዝገብርዎ ዘተ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ኣከብቲ ቐወምቲ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ምስ ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራት ስምምዕነት ውዕል ስራሕ ከምዝገብሩ ገሊፆም።

ከም ውፅኢቱ ድማ እቶም ሓለፍቲ ስራሕ ዝተውሃቦም ስራሕ ቆፂሮም ብምርካብ ኣፈፃፅመኦም ዝዕቀን እንትኸውን ኣብዚ ዘመዝገብዎ ውፅኢት መሰረት ብምግባር ኣብ ሓላፍነት ክፀንሑን ዘይክፀንሑን ይውሰን ኢሎም።

ዝኣተዎ ቃል ብዘየእምን ምኽንያት ዘየተግበረ ሓላፊ ስራሕ ድማ መስተኻኸሊ ስጉምቲ ከምዝውሰዶ ገሊፆም።

እዚ ስርዓት ተሓታትነት ቐጥታዊ ተሳትፎ ህዝቢ ዘለዎ ብምዃኑ ሓለፍቲ ስራሕ ጠንኪቶም ክሰርሑ ህዝቢ ኣብ መንግስቲ ዘለዎ እምነት ክውስኽ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር ኢሎም።

ኣባላት ካቢኔ ኣብ ዝመርሕዎም ኣብያተ ዕዮ ምስ ሰራሕተኛታቶም ቅልል ዝበለን ውፅኢታውነት ማእኸል ዝገበረን ርክብ ክህልዎም ከምዝግባእ እውን ሓቢሮም።

ስለዚ እዞም ሓለፍቲ ስራሕ ኣብ በብ ኣብያተ ዕዮኦም ዘሎ ፅሬት ሓዊሱ ንስራሕ ምችው ኹነታት ምፍጣር ትኹረት ክገብርሉ ይግባእ ኢሎም።

ስራሕ መሰረት ጌሮም ዝካየዱ ኣኼባታት ሓፀርትን ውፅኢታውን ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም።

ዛጊድ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ ዓርቢ ዓርቢ ዝካየድ ዝነበረ ኣኻቤ ካቢኔ ሚኒስትራት ናብ ቀዳም ከምዝተዛወረ እውን ሓቢሮም።