ኣብ እዋን ጥንሲ ብበዝሒ ቡን ምስታይ ህፃናት ንልክዑ ዝሓለፎ መጠን ርጉዲ የቃልዕ መፅናዕቲ።

መቐለ ግንቦት 07/2010(ድወት) እዚ ኣብ BMJ Open journal ተሓቲሙ ዘሎ ሓዱሽ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ መዓልታዊ ካብ ክልተ ፍንጃል ንላዕሊ ሓፊስ ቡን ኣብ እዋን ጥንሲ ዝሰትያ ኣዴታት ደቀን ኣብ ንዓቕመ ትምህርቲ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንልክዑ ዝሓለፎ መጠን ርጉዲ ተቓላዕቲ ክኾኑ ይገብር ይብል። እዚ መፅናዕቲ ኣብ ሃገረ ስዊደን ዩኒቨርስቲ ጉተምበርግ ዝተኻየደ እንትኾን ነዚ መፃናዕቲ ዘካየዳ ሓጋዚት ፕሮፌሰር ቬርና ሰንግፒያል ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሲ ቡን ክሰትያ ከም ዘይብለን ኣተሓሳሲበን ኣለዋ።

እዚ መፅናዕቲ ስዊደናዊ ዩኒቨርስቲ ጉተምበርግን ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርዎይን ብምትሕብባር እንተካይድዎ ኣብ መፅናዕቶም 50 ሽሕን 943 ነፍሲ ፆራት ኣሳቲፎም እዮም። እዚ መፅናዕቲ ድማ ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ኣብ ነፍሲ ፆራት ዝተኻየደ መፅናዕቲ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ መፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ ድማ እተን ኣብ እዋን ጥንሲ ብበዝሒ ቡን ዝሰተያ ኣዴታት ደቀን ካብ 8 ዓመት ንላዕቲ እንትኾኑ ንልክዑ ዝሓለፎ መጠን ርጉዲ ተቓላዕቲ ክኾኑ ኪኢሎም እዮም። ብተወሳኺ ውን እዞም ህፃናት ኣብ ቱበታት ደም ፀገም ከጋጥሞም ኢሉ ውን ንሕማም ሽኮር ክልተ ተቓላዕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ።

ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዘመላኸቶ መዓልታዊ 3 ፍንጃል ሕፍስ ዝበለ ቡን ምስታይ ንጥዕና ረብሓ ኣለዎ ዝብል እዩ። እዚ መፅናዕቲ ትኽክል ምዃኑ ዝገለፁ እዞም ተመራመርቲ ንነፍሰ ፆር ኣዴታት ግን ተመካሪ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው።

ፍልፍል medical.net