ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ/ኦዴግ/ ብሰላማዊ መንገዲ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ምክያድ ጀሚሩ…

መቐለ ግንቦት 07/2010(ድወት) ውድብ ዲሞክራቲክ ግንባር ኦሮሞ/ኦዴግ/ ብዝብል ስያመ ዝፍለጥ ፖለቲካዊ ውድብ ብሰላማዊ መንገዲ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ንምክያድ ከምዝወሰነ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ገሊፁ።

መንግስትን ፖለቲካዊ ምንቅስቓሱ ካብ ኦነግ ዝተፈለየ ኦዴግን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ እቲ ውድብን ካብ መንግስቲ ዝቐረበሉ ፃውዒት ኣኽቢሩ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት እዛ ሃገር ብምኽባር ብሰላማዊ መንገዲ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንምክያድ ከምዝወሰነ ተገሊፁ።

እቲ ግንባር ፖለቲካዊ ኣሰላልፉኡ ካብ ኦነግ ብምፍላይ ብዝሓዞ ቕዋም ብወገን መንግስቲ ዝለዓለ ናእዳ ዝረኸበን ተቐባልነት ዝተውሃበን ምዃኑ ድማ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጡ።

ኣብ ኣጠቓላሊ ኹነታት ዘተ ከምዝተኻየደ ዝገለፀ መንግስቲ ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ ዝተኻየደ ዘተ ዕውትን ሃገራዊ ምርድዳእን ዝዓሰሎ ምንባሩ ኣፍሊጡ።

መንግስቲ ጉዳይ ሃገርና የእትወና እዩ ብምባል ሰላማዊ ብዝኾነ መስመር ብምቕላስ ውፅኢታዊ ክንኸውን ኢና ምስ ዝብሉ ኣካላት ብቐፃሊ እውን ዘተን ምርድዳእን ንምግባር ድልዉ ምዃኑ ምግላፁ ይዝከር።

መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመራርሓ እቲ ግንባር ኣብ ቐረባ መዓልትታት ኣዲስ ኣበባ ከምዝኣትዉ ብምሕባር ቐፀልቲ ዘተታት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝካየዱ ትፅቢት ይግበር ክብል ገሊፁ።