መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሳብ 2025ዓ.ም ፈረንጂ ዝሓዞ ራኢ ንምዕዋት ኣብ ዝሓሸ ለውጢ ይርከብ…

መቐለ ሚያዝያ 30/2010(ድወት) መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሳብ 2025ዓ.ም ኣቖፃፅራ ፈረንጂ ዝሓዞ ራኢ ንምዕዋት ዘካይዶ ዘሎ ፃዕርን ዘመዝግብ ዘሎ ቅልጡፍ ለውጥን ዝነኣድ ምዃኑ ሚኒስትር መጓዓዝያ ኣፍሊጡ።

ሚኒስትር መጓዓዝያ ኣይተ ሲራጅ ፈጌሳ በቢዓመቱ 4ሽሕ ስልጠንቲ ዓቕሚ ምትእንጋድ ዘለዎ መሰልጠኒ ኣብረርቲ ተዓዚቦም።

ኣብቲ እዋን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሳብ 2025ዓ.ም ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዘቐመጦ ራኢ ንምዕዋት ዘሳልጦም ዘለዉ ተግባራት ኣፈፃፅማ ዝነኣድ ምዃኑ ሓቢሮም።

ዝተፈላለዩ ኽፋላት እቲ መንገዲ ኣየር ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተወደቡን ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብነት ዝኸውን ዓቢ ትካል ምዃኑ ድማ ሚኒስትር መጓዓዝያ ኣይተ ሲራጅ ፈጌሳ ገሊፆም።

እቲ መንገዲ ኣየር ክሳብ 2025ዓ.ም ኣቖፃፅራ ፈረንጂ ክበፅሓ ዝቐመጦ ራኢ ቐዲሙ ዘዐውተሉ ዓቕሚ ከምዘለዎ ዝገለፁ እቶም ሚኒስትር መጓዓዝያ ኣብ ኻልኦት ዓውድታት ዕውት ስራሕ ይሰርሕ ከምዘሎ ሓቢሮም።

ዋና ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም ብወገኖም እቲ መንገዲ ኣየር ሓደሽቲ ኣውሮፕላናት ንምውሳኽን ሰፋሕቲ ጣብያታት በረራ ንምኽፋትን ዝሰርሖም ስራሕቲ ካብ መዳርግቲ ኣካላት ሓገዝ ዘድልዮ ብምዃኑ ምስ ሚኒስቴር መጓዓዝያ ብሓባር ከምዝሰርሕ ገሊፆም።

ኣብዚ ሐዚ እዋን 113 ዓለምለኸ መዕርፎታት ዘለዉዎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኻልኦት መንገዲ ኣየር ብፅሒት ብምግዛእ ትሕዝትኡ ብዝበለፀ ንምስፋሕን ሃገራዊ ዲፕሎማሲ ንምዕባይን ይሰርሕ ከምዘሎ ድማ ይፍለጥ።