ግዳያት ሕማም ልቢ ብቅልጣፈ ምስ ዝጎዓዙ ኣብ ሆስፒታል ዘሕልፍዎ ግዘ ክንኪ ይኽእል መፅናዕቲ።

መቐለ ሚያዝያ 16/2010(ድወት) እዚ መፅናዕቲ ኣብ ማሕበር ካርዲዮሎጂካል ኮንግረስ ኣውሮፓ 2018 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ዝቐረበ እንትኸውን ሰለስተ ዓመታት ዝወሰደ መፅናዕቲ እዩ። እቲ መፅናዕቲ ከም ዘነፀሮ ድማ እቶም ወትሩ ብእግሮም እንትጎዓዙ ዝቕልጥፉ ግዳያት ሕማም ልቢ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ኣይድቅሱን ተባሂሉ ኣሎ። እዚ መፅናዕቲ ኣብ ልዕሊ 1 ሽሕን 78 ሰባት ዝተኻየደ እዩ። ካብቶም ተሳተፍቲ እቶም 85 ሚኢታዊ ግዳያት ሕማም ልቢ እንትኾኑ እቶም 15 ሚኢታዊ ድማ ግዳያት ሕማም ፀላም ከብዲ እዮም።

ካብ ሃገረ ጣልያን ዩኒቨርስቲ ፌራራ ተመራማሪ ጥዕና ዝኾኑ ዶክተር ካርሎታ ሜርሎ ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ሰለስተ ዓመት ዝወሰደ መፅናዕቶም እቶም 182 ሰባት ቀስ ኢሎም ብእግሮም ዝጎዓዙ ኮይኖም ኣብ ሆስፒታል ዝድቅስዎ እዋናት ዓመታዊ 51 ሚኢታዊ እንትኸውን ፣ እቶም 160 ግዳያት ሕማም ልቢ ድማ ማእኸላይ ብዝኾነ ቅልጣፈ ዝጎዓዙ እዮም እዚኣቶም ኣብ ዓመት 44 ሚኢታዊ ኣብ ሕክምና ይጥወሩ ፣ እቶም 131 ግዳያት እቲ ሕማም ብቕልጡፍ ዝጎዓዙ ድማ ዓመታዊ ናብ ሕክምና ዝኸድሉ እዋናት 31 ሚኢታዊ ከም ዝበፅሕ ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም ኣለው።

እዞም ግዳያት ሕማም ልቢ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ኣብ ሆስፒታላት ብሰብ ሞያ እናተጠወሩ ዘሕለፍዎም መዓልታት ክንርኢ እንከለና እቶም ቀሰ ኢሎም ብእግሮም ዝጎዓዙ ግዳያት ሕማም ልቢ ን4 ሽሕን 186 መዓልታት ፣ እቶም ማእኽለዎት ተጉዓዝቲ ን2 ሽሕን 240 መዓልታት ፣ እቶም ዝቐለጠፉ ድማ ን990 መዓልታት ኣብ ሕክምና ክጥወሩ ኪኢሎም እዮም ይብል እዚ መፅናዕቲ። ንነፍሲ ወከፍ ግዳያት ብማእኸላይ ውፅኢት ክንርኢ እንከለና እቶም ቀስ ኢሎም ዝጎዓዙ 23 መዓልታት ፣ እቶም ማእኸለዎት 14 መዓልታት ፣ እቶም ብቕልጣፈ ብእግሮም ዝጎዓዙ ግዳያት ሕማም ልቢ ድማ ኣብ ዓመት ን9 ግዜ ኣብ ሕክምና ክድቅሱ ይኽእሉ እዮም። ሰለዚ ብእግሪ ዝግበር ቅልጡፈ ጉዕዞ ግዳያት ሕማም ልቢ ሕማሞም ክረጋጋእ ይገብር።

ፍልፍል medical