ፋብሪካ መፍረይ ወረቐት ክህነፅ እዩ:ሚኒስትር ትካል ልምዓት መምግስቲ ኣፍሊጡ።

መቐለ ሚያዝያ 15/2010(ድወት) ብ100ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ፋብሪካ መፍረይ እታወት ወረቐት ከምዝህነፅ ሚኒስትር ትካል ልምዓት መምግስቲ ኣፍሊጡ።

ነበር ሚኒስትር ትካል ልምዓት መንግስቲ ዶክተር ግርማ አመንቴ እቲ ትካል ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ኢንቨስትመንት ይሃንፅ ከምዘሎ ገሊፆም።

ኣብ መፅናዕቲ ተመስሪቱ ዝህነፅ እዚ ፋብሪ ኣብዛ ሃገር ዝረኣ ክፍተት ዕዳጋ ንምምላእን ሸርፊ ወፃኢ ንምድሓንን ዓብይ ግደ ከምዝህልዎ ሓቢሮም።

እቲ ትካል ኣብ ከይዲ ህንፀት ካብዝርከቡ ፋብሪካታት ሽኮርን ኬሚካልን ብተወሳኺ ሓደሽቲ ፕሮጀክት ንምህናፅ መፅናዕቲ የካይድ ከምዘሎ ገሊፆም።

ከም ኣገላልፃ ዶክተር ግርማ እዛ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ወፃኢ እተእትዎ ምህርቲ እታወት ወረቐት (ፐልፕ) ዝለዓለ መጠን ሸርፊ ወፃኢ ዝሓትት እዩ።

ህንፀት እዚ ፋብሪካ እንትዛዘም ድማ ዘሎ ክፍተት ዕዳጋ ንምምላእን ሸርፊ ወፃኢ ንምድሓን ከምዝሕግዝ ሓቢሮም።