ወዲ 9 ዓመት ሰገን ክብረ ወሰን ኣመሓይሹ።

መቐለ መጋቢት 14/2010(ድወት) ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ካለፎርንያ ዝነብር ወዲ 9 ዓመት ሰቨን ዋዴ ኣብ ሓደ ደቒቃ 1,080 ጊዜ ብምጥቓዕ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ኣብ ሰገን ዕድሚኡ ሰሙ ብድሙቕ ቀለም ኣፅሒፉ ኣሎ።እዚ ሰገን ፈለማ እቲ ክብረ ወሰን ክንደይ ከም ዝኾነ ኣብ ዩቲብ ቻነል ምስ ረኣዮ ብጣዕሚ ከም ዘተሓጎሰ እዩ ወላዲኡ ይዛረብ።

ደሓር ብፍጥነት ብምጥቓዕ ክሰብሮ ከም ዝኽእል ብምእማን እቲ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘነበረ ሰብ ኣብ ዩቲብ ብምርኣይ ብፅዑቕ ልምምድ ምክያድ ጀሚሩ።ኣብ መዓልቲ ዝገብሮ ዝነበረ ልምምድ ድማ ካብ 15 -20 ሰኮንድ በቢመዓልቱ ዘምፅኦ ዝነበረ ለውጢ ይዕቅን ነይሩ።

ወላዲኡ ዋዴ እውን ብትዕግስትን ብቐልብን ይከታተሎ ምንባሩ ይገልፅ።በዚ ድማ ድሕሪ ብትልሚ በቢመዓለቱ ምጅጥቓዕን ነዊሕ ልምምድ ምግባር ኣብ ሓደ ደቒቓ 1080 ጊዜ ብምጥቓዕ እቲ ክበረ ወሰን ክሰበሮ ክኢሉ እዩ።በዚ ድማ እቲ ወዲ 9 ዓመት ሰገንን ወላዲኡ ዋዴንን ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሱ እቲ ሓበሬታ የገልፅ።እዚ ክብረ ወንስ ቅድሚ ሐዚ ብኣሊ ቢሾፕ ተታሒዙ ዝነበረ እንትኾን ኣብ ሓደ ደቒቓ 1020 ጊዜ ድማ ነይሩ።

ፍልፍል ድረገፃት UPI,