ሕልፊ ክብደት ሒዞም ዝውለዱ ህፃናት ክብደቶም ንምምጥጣን ብዝግባእ ክጠቡ ይግባእ መፅናዕቲ።

12/07/2010(ድወት) ኣብ ደቡበ ኮርያ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ እቶም ሕልፊ ክብደት ሒዞም ዝውለዱ ህፃናት ዝሓሸ ወይ ድማ ዝተመጣጠነ ክብደት ንክህልዎም ብዝግባእ ክጠቡ ይግበኦም ተባሂሉ ኣሎ። ሕልፊ ክብደት ሃልይዎም ዝውለዱ ህፃናት ድሕሪ ግዘ እቲ ሕልፊ ክብደት ናብ ልክዑ ዝሓለፎ መጠን ርጉዲ ክቕየር ከም ዝኽእል ነዚ መፅናዕቲ ዝፀሓፋ ሜዲካል ዶክተር ሃየ ሱን ኪም ገሊፀን ኣለዋ። እዚ መፅናዕቲ ድማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከተማ ሲኦል ዝርከብ ኢህዋ ኣብ ዝተብሃለ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ተኻይዱ።

እዚ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ እቶም ሕልፊ ዝኾነ ክብደት ሒዞም ዝውለዱ ህፃናት ናብ ንቡር ወይ ድማ ዝተመጣጠነ ክብደት ንኽመፁ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል ብዝግባእ ክጠቡ ይግበኦም ተባሂሉ ኣሎ። ካብ ሓደ ጥሪ 2008 ክሳብ 31 ታሕሳስ 2016 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ዝነበሩ እዋናት ናይ ዝተወለዱ ህፃናት መረዳእታ ብምውሳድ ዝተኻየደ እዚ መፅናዕቲ እቶም ሕልፊ መጠን ክብደት ሰውነት ሒዞም ዝውለዱ ህፃናት ብዝግባእ እንትጠቡ ክብደቶም ክመጣጠን ተራእዩ ፤ እቶም ብዝግባእ ጡብ ኣደ ዘይጠበቡ ህፃናት ድማ ኣብ ከይዲ ዕቤቶም ንዓቐኑ ዝሓለፎ መጠን ርጉዲ ከም ዝተቓልዑ ተረጋጊፁ ኣሎ።

ኣብዚ መፅናዕቲ 38 ሽሕን 39 ሓደሽቲ ዝተወለዱ ህፃናት ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ካብኣቶም እቶም ሕልፊ ክብደት ሒዞም ዝተወለዱ ህፃናት ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ዓመታት ንልክዑ ዝሓለፎ መጠን ርጉዲ ተቓላዕቲ ኮይኖም እዮም። ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዝሕብርዎ ትሕቲ 2 ነጥቢ 5 ኪሎ ግራም ኮይኖም ዝውለዱ ህፃነናት ትሑት ክብደት ኣለዎም። ካብ 2 ነጥቢ 5 ክሳብ 4 ኪሎ ግራም ኮይኖም ዝውለዱ ህፃነናት ትኽክለኛ ክብደት ዘለዎም ይበሃሉ። ልዕሊ 4 ኪሎ ግራም እንተኾይኖም ግን ሕልፊ ክበደት ዘለዎ ህፃናት ይበሃሉ። እዞም ህፃናት እምበኣር ዝተመጣጠነ ክብደት ሰውነት ሃልይዎም ንኽዓብዩ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ብዝግባእ ክጠቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለው እቶም ተመራመርቲ።

ፍልፍል medical.net

ድምፂ ወያነ ትግራይ
ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ!