ኣብቶም ዝሓለፉ 10.7ሚልዮን ቅርሺ ኣታዊ ተረኺቡ

መቐለ ለካቲት 16/2010(ድወት) ኣብቶም ዝሓለፉ 7ተ ኣዋርሕ ካብ ዝተፈላለዩ እታወታት 10.7 ሚልዮን ቅርሺ ኣታዊ ከምዝተረኸበ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ገሊፁ፡፡

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት እታ ወረዳ ኣይተ ኣታኽልቲ ግርማይ ከምዝገለፅዎ ኣብዚ በጀት ዓመት ካብ ዝተፈላለዩ እታወታት 18.7 ሚልዮን ቅርሺ ንምእካብ ትልሚ 7ተ ኣዋርሕ ካብ ዝተፈላለዩ ቀጥታውን ዘይቀጥታውን ታክልታት 10.7 ሚልዮን ቅርሺ እቶት ተኣኪቡ፡፡

ኣይተ ኣታኽልቲ ኣብ መብርሂኦም ሕብረተሰብ ብዓል ዋና ንምግባር በቢ ደረጅኡን ልምዓት ጉጅለን ዘድሊ ሓገዝ ክትትልን እናተገበረሉ ግብሪ ብሰናይ ፍቓድን ኣሚኑሉን ክኸፈል ይግበር ከምዘሎን ኣብሪሆም፡፡

ዘይሕጋዊ ንግዲ ከይካየድ ብፍላይ መዓድናት ወርቂን ሓሸዋን ካብ ሕጊ ወፃኢ ከይመሓደሩን ከይሽየጥን ካብቶም መዓድናት ክርከብ ዝግበኦ ግብሪ ንምእካብን ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከምዝስራሕ ገሊፆም፡፡