ወርሒ ለካቲት ተምሳሌት ነፃነትን ዓወትን እያ…

መቐለ ለካቲት 04/2010(ድወት) ወርሒ ለካቲት ተምሳሌት ዓወትን ነፃነትን ኢትዮጵያውያን ምዃና ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጡ።

እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ ቕዋም መንግስቲ ከምዘመላኸቶ ኢትዮጵያውያን ንኣፍሪካውያንን ነፃነት ፀለምቲ ህዝብታት ዓለምን ብስራት ዘስምዑሉ ዝተረኸበ ዓወት ኣብ ወርሒ ለካቲት 1888ዓ.ም ነይሩ።

እቲ ዓወት ብኢትዮጵያውያን ጥራሕ ከይኮነስ ኣፍሪካውያን ኢሉ’ውን መላእ ፀለምቲ ህዝብታት ዓለም መዓልቲ ቓልስን ነፃነትን ኢሎም ዝኾርዕሉ ምዃኑ’ውን ሓቢሮም።

እዚ ድማ ካብ ፀለምቲ ህዝብታት መንፈስ ይካኣል እዩን ስዓራይነትን ዘጐልበተ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኹርዓት ኣፍሪካውያን ኮይኑ ሎሚ’ውን ብድሙቕ ቐለም ዝፃሓፍ እዩ ኢሉ ኣሎ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ።

ወርሒ ለካቲት ንኢትዮጵያውያን በዓል ዓወት ዓድዋ ዝዝከረሉ ወርሒ ጥራሕ ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለፂ ወፅዓን ጭቆናንን ይኣኽለና ዝበሉ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኣብ ሰሜናዊ ኽፋል ሃገርና ቓልሲ ዝጀመርሉን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ /ህወሓት/ ዝተመስረተሉ’ውን 11 ለካቲት 1967ዓ.ም እዩ ክብል ይገልፅ።

ብዜካ እዚ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ ልኡኽትኡ ብዝለዓለ ብቕዓትን ስነ-ምግባርን ዓለምለኻዊ ናእዳ ዝረኸበ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ዝተጣየሸሉ እውን 7 ለካቲት 1988ዓ.ም ከምዝነበረ እቲ መግለፂ የመልክት።

ብምዃኑ ወርሒ ለካቲት ንኢትዮጵያውያን ዝሓለፉ ዓወታት ዝዝከርሉ ጥራሕ ከይኮነስ ንህዳሰ ሃገርና ዳግም ቃል ዝኣትወሉ ወርሒ ምዃኑ’ውን ይገልፅ ሰሙናዊ መግለፂ ቕዋም ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ።