ተመራመረቲ ጥዕና ሕማማት ኣጫንዩ ዘለሊ ኤሌክትሮኒክ ኣፍንጫ ሚሂዞም።

20/04/2010 እዚ ፈጠራ ብተመራመርቲ ቴክኒክ ኮሌጅ ቫለንስያ ኣብ ሃገረ ስፔን ዝተምሃዘ እዩ።

ረብሕኡ ደማ ሕሙማት ኣብ ውሽጦም ዘጥቀዖም ዘሎ ዓይነት ሕማም ኣጫንዩ ዓይነቶም ዝፈሊ ቴክኖሎጂ እዩ።

እዚ ሰብ ሰራሕ ኤሌክትሮኒክ ኣፍንጫ 32 ኢኖዝ ዝብል ስያመ ዝተውሃቦ ኮይኑ ስርሑ 90 ሚኢታዊ ዕውት ከም ዝኾነ በቲ ዝተገበረሉ ፈተነ ተረጋጊፁ ኣሎ ይብሉ አቶም ተመራመርቲ።

32 ኢኖዝ ማለት ውን ኤሌክትሮኒክ ኣፍንጫ ኣብ መዓናጡ ኮነ ካልኦት ሱረ ዝሰደዱ ሕማማት ብምጭናው ፈልዩ ዘለሊን ንሓኻይም ምሉእ መረዳእታ ዘሕልፍን ውፅኢት ቴክኖሎጂ እንትኾን ንልዕሊ 200 ሽሕ ስፔናውያን ግዳያት ሕማም ክሮን ድማ ቅልጠፍ ምርመራ ክገብር ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ።

ተመራመርቲ ቴክኒክ ኮሌጅ ቫለንስያ እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ 445 ግዳያት ዝተፈላለዩ ሕማማት ፈተነ ዝገበርሉ እንትኾኑ ዕውትን ትኽክለኛ ውፅኢት ምርመራን ከም ዝረኸቡ ኣረጋጊፆም ኣለው። እዚ ማለት እዚ ምህዞ ኣብ ቀረባ ስሩዕ ስርሑ ንምሳርሕ ዘኽእሎ ኣፍልጦ ረኺቡ ኣሎ ማለት እዩ።

እዚ ፕሮጀክት ዶክተር ፒላር ኖስ ፣ ፕሮፌሰር ጆዜ ፔሌግሪን ዶክተር ቤለን ቤልትራንን ዝተበሃሉ ተመራመርቲ ጥዕና ዝተሳተፍሉ እንትኾን ብሓንሳእ ቅልጡፍ ምርመራ ንብዙሓት ሰባት ንምሃብ ዘኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። 32 ኢኖዝ ማለት ውን ኤሌክትሮኒክ ኣፍንጫ ሕማማት ኣነፂሩ ንግዳያት ኣብ ኣወሃህባ ምርመራን ኣፋውስን ዝነበረ ምንግልታዕ ዝንኪ እዩ ገሊፆም እቶም ሳይንቲስታት።

ፍልፍል medical.net