ቻይና ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሰርሓ ትፅቢት ንዝግበረለን መካይን ባትሪ ክመልእ ዝኽእል ገመድ ኣልቦ ፅርግያ ሰሪሓ።

20/04/2010 መሃንዲሳት እታ ሃገር እዚ ሓዱሽ ፈጠረኦም ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ቻይና ከተማ ጅያን ተግባራዊ ምግባር ዝጀመሩ እንትኾኑ እዚ ብሓየሊ ፀሓይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘፈልፍል ፅርግያ ፕላስቲክ ሶላራት ኣብቲ ፅርግያ ብምንፃፍ ዝትግበር ኮይኑ ንኸበድቲ ጉልበት መካይን ክፃወር ዝኽእል ዓቐሚ ዘለዎ እዩ።

ብሰንኪ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ከጋጥም ዝነበረ ፀገም ንምቅላል ድማ እተን መካይን ኣብ ዝጓዓዛሉ እዋን ብገመድ ኣልቦ ባትረን ክመልኣ ዘኽእል እዩ።

እዞም መሃንዲሳት ብዛዕባ እታ ከተማ ክዛረቡ እንከለው ከተማ ጂያን ኣብ እዋን ክረምቲ ዋላ ውን እንተኾነ ሙቐት ከፈልፍል ዝኽእል ሓይሊ ፀሓይ ስለ ዘለዋ ተመራፂት ይገብራ ኢሎም ኣለው።

እዚ ሓሳብ ካብ ኔዘርላንዳውያን መሃዝቲ ዝተወሰደ ኮይኑ ኣብ 2014 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኔዘርላንዳወያን መሃዝቲ ቴክኖሎጂ ብሓየሊ ፀሓይ ዝሰርሓ ሞተር ሳይክላት ንምምዕባል ከም ዝሓሰቡ ድሕሪ ምግላፆም ዝተሓሰበ ምኻኑ መሃንዲሳት ቻይና ገሊፆም ኣለው።

እዚ ፈጠራ ሚልዮናት ዶላራት ከሕዊ ዝኽእል ፕሮጀክት ከም ዝኸውን እምነቶም ዝገለፁ ኣብታ ግዝኣት ኣብ መሰረተ ልምዓት መንገድን መጓዕዝያን ፕረዝደንት ዝኾኑ ዡ ቹንፉ እዮም። እዚ ሓዱሽ ፈጠራ ንቻይና ፈላመይቲ ተጠቃሚትን በዓልቲ ዋና እቲ ምህዞን ክገብራ እዩ ድማ ተባሂሉ ኣሎ።

ፍልፍል cgtn.com