ንምዕባይ ዓቕሚ ምዝካር ዝግበር ስልጠና ኣብ እዋን ፈተና ንዝፍጠር ጭንቀት ተምሃሮ ይንኪ መፅናዕቲ።

መቐለ ታሕሳስ 11/2010(ድወት) ብርክት ኣብ ዝበላ ሃገራት ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝኣትው ሓደሽቲ ተምሃሮአን ንታ ዓመት ንሳ ፈተና መፀት ኣብ ሓያል ጭንቀት ከም ዝኣትው እዞም ነዚ መፅናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ ገሊፆም ኣለው።

ካብ 2015 ክሳብ 2016 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ሃገረ ኢንግሊዝ ጥራይ ኣብ እዋን ፈተና ተጨናኒቖም ናብ ኣማኸርቲ ስነ ኣእምሮ ዘምርሑ ተምሃሮ ብ50 ሚኢታዊ ከም ዝዓበየ ገሊፆም እዮም። እዞም ተምሃሮ ብሰንኪ ዝሓደሮም ጭንቀት ድማ ኣእምርኦም ከም ዝተጎድአ እዮም ዝገልፁ እቶም ተመራመርቲ።

ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ድማ ንምዕባይ ዓቕሚ ምዝካር ስልጠና ዝግበር ፃዕሪ ነቲ ዝፍጠር ጭንቀት ክንክዮ ከም ዝኽእል ኣረጋጊፆም ኣለው። ንምዕባይ ዓቕሚ ምዝካር ዝግበር ስልጠና ዝፅዕሩ መናእሰይ ኣብዚ ሕዚ እዋን እናተበራኸቱ እዮም ዝርከቡ ዝተብሃለ ኮይኑ ከም ሜዲቴሽንን ካልኦት ብሰብ ሞያ ስነ ኣእምሮ ዝወሃብ ስልጠናን ተሓጊዞም ናይ ምዝካር ዓቕሞም ዘዕበዩ ኣባፅሕ ኮነ ዓበይቲ ሰባት ዝነበሮም ሓያል ጭንቀቶም ይንኪ ከም ዘሎ ተመራመርቲ ዩኒቨርስቲ ካምብሪጅ ገሊፆም ኣለው።

ኣብዚ መፅናዕቲ 616 ተመሳሳሊ ጭንቀት ዘለዎም ተምሃሮ ማለት ውን ኣብ እዋን ፈተና ብሓያል ዝጭነቑ ተምሃሮ ዝቐረቡ ኮይኖም ካብኣቶም እቶም 309 ተምሃሮ ስልጠና መዕበዩ ዓቕሚ ምዝካር ንሸሞንተ ሰሙናት ተዋሂብዎም ርኡይ ለውጢ ከርእዩ ኪሎም እዮም። እዞም ተምሃሮ ካብቲ ካልእ ሕክምናዊ ስልጠና ወፃእ ኣብ መዓልቲ ካብ 15 ክሳብ 25 ደቓይቕ ሜዲቴሽን ክስርሑ ከምዘለዎም ተነጊርዎም ተግባራዊ ብምግባሮም ጭንቀቶም ከም ዝነከየሎም ይዛረቡ።

ኣብቲ ምርምር ካብ ዝተሰተፉ ምሁራን ሓደ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ፒተር ጆንስ ስልጠና መዕበዪ ምዝካር ኣብ ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ክፋል ሕብረተሰብ ውን ሓያል ጭንቀት ንምንካይ ፍቱን መድሓኒት እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው።

ፍልፍል ሓበሬታ outlookindia.com