ካብ 6 ወለዲ እቲ ሓደ ወላዲ ንትሕቲ 14 ዓመት ውልዱ ኣልኮል ንኽሰቲ ከም ዝፈቅድ መፅናዕቲ ገሊፁ ኣሎ።

መቐለ ታሕሳስ 11/2010(ድወት) ምሁራን ዩንቨርስቲ ኮሌጅ ለንደንን ዩንቨርስቲ ፐንሰልቬንያን ነዚ መፅናዕቲ ዘካየዱ እንትኾኑ ኣብ መፅናዕቶም ዝረኸብዎ ውፅኢት ወለዲ ንሓደጋ ኣልኮል ዕሽሽ ብምባል ዝኸድዎ ዘለው ክያዶ ከም ዘሕዘኖምን ከም ዘስግኦምን ገሊፆም ኣለው።

ሰገናትን ኣባፅሕን ዕድመኦም ዘይፈቐዶ ኣልኮል ክሰትዩ ካብ ዝደፋፍኡ እቲ ሓደ ዓመት በዓል ኮይኑ ኣብ ዓመት በዓል ስድራ ተኣኪቦም ዝተፈላለዩ ኣልኮላዊ መስተታት ስለዘዳለው እቶም ትሕቲ 14 ዓመት ዝዕድመኦም ሰገናት ብኣጋጣሚ ኣልኮል ምስታይ ይጅምሩ። ወለዲ ድማ ንሎማዕንቲ ጥራይ ብምባል ዓመት በዓል መፀ ኣልኮል ንኽጠዓዕሙ ይፈቕድሎም እሞ ተሓቢኦም ምስታይ ይጅምሩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው እዞም ተመራመርቲ።

ኣብ መፅናዕቶም ከም ዘረጋገፅዎ እዚ ብሸለልተኝነት ወለዲ ዝተፈጠረ ስሕተት ሱር እናሰደደ ብምምፅኡ ኣብ ትምህርቶም ውድቀት ዘጋጥሞም ተምሃሮ እናተበራኸቱ ይመፁ ከም ዘለው ንምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ መፅናዕቲ ካብ መላእ ኢንግሊዝ ዝተውፃእፅኡ ኣብ 10 ሽሕ ሰገናት ዝተገብረ መፅናዕቲ ኮይኑ መብዛሕተኦም 14 ዓመት ዝዕድምኦም ሰገናት ኣልኮል ዝሰትዩ እቶም ወለዶም ሙሁራትን መናእሰይን ከም ዝኾኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣብ ኣልኮልን ጥዕናን ዘድሃበ መፅናዕቲ ዝገብር ትካል ኢንግሊዝ ላዕለወይቲ መራሒት ዝኾና ካትረን ብራውን ትሕቲ ዕድመ ሰገናት ኣልኮል ዘይሰትይሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣካላቶምን ኣእምረኦምን ስለዘይጠንከንረ ንብርክት ዝበሉ ሕማማት ስለዝቃልዑን እዩ። ወለዲ ግን ናፃነት ደቅና ነኽብር ኣለና እናበሉ ይቐትልዎም እዮም ዘለው። እዚ ማለት ጥዕነኦም ዝተጎሳቖለ ፣ ኣተሓሳስበኦም ዝደኸመ ፣ ኢሉ ውን መፃኢ ሂወቶም ዘይተነፀረ ኮይኖም ዝዓብዩ ዘለው ኣባፅሕ ቀንዲ ምኽንያቱ ኣልኮል ኣብ ዘይዕድመኻን ልዕሊ ዓቐንን ምውሳዶም ዘንቀሎ እዩ ኢለን ኣለዋ።

ፍልፍል ሓበሬታ theguardian.com