ዓለም ኣብ ምክልኻል ፍርያት ፕላስቲክ ክትሰርሕ ይግባእ ተባሂሉ

መቐለ ሕዳር 28/2010(ድወት) ሃገራት ዓለም ፍርያት ፕላስቲክ ኣብ ስነ-ከባቢ ዘለዎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ተረዲኤን ብኣግባቡ ኣብ ምእላይን ምፍራይ መተካእታ ፍርያትን ትኹረት ክገብራ ይግባእ ኢሉ ውድብ ሕቡራት መንግስታት፡፡

ሚኒስትራት ሓለዋ ከባቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኬንያ ኣብ ዘሳለጥዎ መድረኽ ፍርያት ፕላስቲክ ድሕሪ ግልጋሎት ብኣግባቡ ስለዘይእለ ኣብ ስነ-ካበቢ ዘዎዋ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ብእጃሙ ክውስኽ እናገበረ’ዩ ኢሎም፡፡

ግልጋሎት ዝወደአ ፍርያት ፕላስቲክ ኣብ ቀላያትን መሬትን ብዘይኣገባብ ስለዝድብረ ኣብ ምግዳድ ሃሰያ ስነ-ከባቢ ብኸቢድ ሳዕቤን ክመፅእ ይገብሮ ኣሎ ኢሎም እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዝውፅኡዎ መግለፂ፡፡

ቢቢሲ ንቱ መግለፂ ጠቒሱ ከምዝፀብፀቦ ሳዕቤን ግልጋሎቱ ዝወደአ ፍርያት ፕላስቲክ ንምክልኻል ፓሊሲ ባዲ ኣጠቓቕማ ክህሉ ዓለም ክትሰርሕ ኣለዋ ምእንተዚ ምምሕዳር ሃገራት ኣፍረይቲ ኢንዳስትሪታትን ህዝብን ዝለዓለ እጃም ሒዞም ክነጥፉ ይግባእ፡፡

ሳይንቲስታት ስነ-ከባቢ ዓለም ንመግለፂ ሚኒስትራ ሓለዋ ከባቢ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሰናይ ተበግሶ ብምባል እንተነኣድዋኳ እቱ መግለፂን ስምምዕነትን ብደረጃ መትከል ተኣወአምበር ኣብ ምክልኻል ፍርያት ፕላስቲክ ካብ መዓዝ ብኸመይ ዝብል መርሃ ግብሪ ዘየነፀረ እዩ ብምባል ስግኣቶም ገሊፆም ይብል ቢቢሲ፡፡