መባእታዊ ሆስፒታል ሳምረ ኣብ ኽትትል ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ተኹረት ጌሩ ይሰርሕ ኣሎ…

መቐለ ሕዳር 27/2010(ድወት) መባእታዊ ሆስፒታል ከተማ ሳምረ ኣብ ኽትትል ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ጠመተ ጌሩ ይሰርሕ ከምዘሎ ገሊፁ።

ኣብቲ መባእታዊ ሆስፒታል በዓል ሞያ ከቢድ መጥባሕቲ ኣይተ ኣፅብሃ ግደይ ከምዝገለፅዎ መባእታዊ ሆስፒታል ከተማ ሳምረ ዕላዊ ስርሑ ካብዝጅምር ኣስታት ሓደ ዓመትን መንፈቕን ኣቑፂሩ ኣሎ።

ክሳብ መወዳእታ 2009ዓ.ም ኣብ መዳይ ሓይሊ ሰብን ቐረብ ናውትን ኣፋውስን ዋና ሕፅረታት እንተነበርዎ ኣብ ኽትትል ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ከምኡ’ውን ኻልኦት ግልጋሎት ሕክምና ዝሓሸ ግልጋሎት እናሃበ መፂኡ እዩ።

ካብ 2010ዓ.ም ጀሚሩ ድማ ጠለብን ድሌትን ሕብረተሰብ እቲ ወረዳ ንምምላእ ይሰርሕ ከምዘሎ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ድማ ፈተነ ግልጋሎት ኸቢድ መጥባሕቲ ብምጅማር ብፍላይ ኣብ ግልጋሎት ወሊድ ዕውት ስራሕ እናወገነ ከምዘሎ ገሊፁ።

ኣብዚ መባእታዊ ሆስፒታል ግልጋሎት ኸቢድ መጥባሕቲ ብምጅማሩ ኣብ ማሕበራውን ቑጠባውን እቲ ሕብረተሰብ ልዑል ግደ ከምዘለዎን ብፍላይት ፅኑዕ ሕርሲ ዝተተሓዛ ኣዴታት እታ ወረዳ ናብ ሆስፒላት መቐለን ዓይደርን ይለኣኻ ብምንባረን ብራሕቂ ቦታ ንዘይተደለየ ወፃኢታትን ምንግልጋዕን ካብዚ ብዝኸፍአ ድማ ኣብ መንገዲ ሓደጋ የጋጥመን ኔሩ።

እዚ መባእታዊ ሆስፒታል ዕላዊ ስራሕ ብምጅማሩ ብሕልፊ ድማ ግልጋሎት ኸቢድ ምጥባሕቲ ምጅማሩ ነቶም ፀገማት ኣብ ምቕራፍን ጥዕና ኣዴታት ህፃናት ንምሕላው ዓብይ ግደ ኣለዎ ክብሉ እቶም ክኢላ ሓቢሮም።

ዛጊድ ድማ ሸውዓተ ኣዴታት ብኸቢድ መጥባሕቲ ምውላድ ከምዝተኽኣለ ዝገለፁ ኣይተ ኣፅብሃ ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዕውት ስራሕ ምስርሑ’ውን ሓቢሮም።