ዕረፍቲ ወሊድ 4ተ ወርሒ ኮይኑ

መቐለ ሕዳር 27/2010(ድወት) እዋን ዕረፍቲ ወሊድ 4ተ ወርሒ ክኸውን ተወሲኑ፡፡

ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኬባ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓዊሱ 2ተ ኣዋጃት’ውን ኣፅዲቑ፡፡

እዚ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሃገርና ሐዚ ንዝበፅሓቶ ብርኪ ዝምጥን ከምኡ’ውን መሰል ሰራሐተኛታት ዝሕልው ድንጋገታት ዘካተተ’ዩ፡፡

እዚ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ንደቂ ኣንስትዮ ዕረፍቲ ወሊድ 4ተ ወርሒ ክኸውን ካብ ምፍቃዱ ብተወሳኺ ኣብ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ማእከላት መፅንሒ ህፃናት ክዳለው ዝእዝዝ ድንጋገ’ውን ዝሓዘ’ዩ፡፡

እዚ ፍቓድ ወሊድ ፅንሲ ንዝተቋረፀን ደቂ ኣንስትዮ’ውን ዝሓውስ ምዃኑ ተሓቢሩ፡፡

ብካልእ ገፅ ድማ ኣብቲ ነባር ኣዋጅ ኣብ ፈላሞት 3ተ ወርሒ ምስ ሙሉእ መሃያ ኣብ ቀፀልቲ 3ተ ኣዋርሕ ብፍርቂ መሃያ ኣብ ዝቅፅሉ 2ተ ኣዋርሕ ድማ ብዘይ መሃያ ንዝሓመመ ሰራሕተኛ ዝወሃብ ፍቃድ ኔሩ፡፡

ኣብዚ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ግን ኣብ ፈላሞት 6ተ ወርሒ ምስ ሙሉእ መሃያ ዝቅፅሉ 2ተ ኣዋርሕ ድማ ብፍርቂ መሃያ ፍቃድ ክወሃብ ደንጊጉ’ሎ፡፡

እዚ ተመሓይሹ ዝቀረበ ረቂቅ ኣዋጅ ዓለምለኻዊ ብሉፃት ተሞክሮታት መሰረት ዝገበረ እዛ ሃገር ንተመዝግቦ ዘላ ዕቤት ዝምጥን ሰራሕተኛ ንምህናፅ ዝሕግዝን ኣብቲ ነባር ኣዋጅ ዝነበሩ ክፍተታት ዝዓብስን’ዩ ብዝብል ብኣብዝሓ ድምፂ ፀዲቑ’ሎ፡፡