ሓያል ፀቕጢ ደም ብ18 ዓመታት ቀዲምካ ንሙሟት የቃልዕ።

26/03/2010 እዚ መፅናዕቲ ኣብ ዩንቨርስቲ ማእኸል ትምህርቲ ጥዕና ክናነኬት ኣሜሪካን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኤክስተር ኢንግላንድን ዝተኻየድ እንትኾን መረዳእታ ሕክምና 46 ሽሕን 634 ቅድሚ 60 ዕድመ ክሞቱ ዝኸኣሉ ግዳያት ልዑል ፀቕጢ ደም ኢንግሊዛውያን ተጠቒሞም እዮም ነዚ መፅናዕቲ ከሳልጡ ኪኢሎም ዘለው። እዚ መፅናዕቲ ከም ዘነፀሮ እንተኾይኑ ድማ እቶም ልዑል ፀቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት ካብቶም ሙሉእ ጥዕነኦም ዝተሓለው ሰባት ናይ ምሟት ዕድሎም ካብ 14 ክሳብ 18 ዓመታት ኣብ ዘለው ዓመታት ቀዲሞም ክሞቱ ይኽእሉ። እዚ ማለት ሰባት ብሰንኪ ሕማም ልዑል ፀቕጢ ደም ክነብርዎም ዝግበእ ካብ 14 ክሳብ 18 ዓመታት ይስእኑ ማለት እዩ።

ኣብቲ መፅናዕቲ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ዝኾኑ ፀሓፊ ጆርጅ ኩርቸል ሕማም ልዑል ፀቐጢ ደም ካብ ህፃንነት ክሳብ ማእኸላይ ኣብ ዘሎ ክሊ ዕድመ ክኽሰት ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ጥዕና ይዛረቡ ዝብእስ ግን ኣብ ዓበይቲ ሰባት እዩ ይብሉ። እዚ ሕማም ኣብ ኣመጋግባ ክውሰዱ ዝግበኦም ጥንቃቐታት ከም ዘለው ድሕሪ ምግላፆም ብርክት ዝበሉ ግዳያት እዚ ሕማም ግን ሸለልተኝነት ከርእዩ ከም ዝተዓዘቡ ገሊፆም ኣለው። እዚ ድማ ንመብዛሕቲኦም ግዳያት ቅልጡፍ ንዝኾነ ሞት የቃልዖም ኣሎ ክብሉ ስግኣቶም ገሊፆም ጆርጅ ኩርቸል።

እቶም ካብዘን ክልተ ዩኒቨርስታት ተውፃእፂኦም ነዚ መፅናዕቲ ዘካየዱ ሰብ ሞያ ጥዕና ልዑል ፀቕጢ ንዘለዎም ሰባት ብፍላይ ኣብ ኣመጋግበኦም ልዑል ምጥንቃቕ ንኽገብሩ ማዕደኦም በዚ ኣጋጣሚ ኣሕሊፎም ኣለው። ብተወሳኺ እቶም ክግበሩ ዝግበኦም ጥንቃቐታት ውን ኣብ ቀረበኦም ምስ ዝርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕና ብምዝታይ ክከውን ይግባእ ኢሎም እዮም።

ፍልፍል ሓበሬታ medicalxpress.com