ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኳታር ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵውያን ዘትዮም…

መቐለ ሕዳር 05/2010(ድወት) ኣብ ኳታር ዕላዊ ዑደት ስራሕ እናካየዱ ዝርከቡ ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቶም ኢትዮጵያውያን ንዘልዓልዎም ሕቶታትን ኣብ ሃገርና ዘጋጠመ እዋናዊ ኹነታትን መብርሂ ሂቦም።

ኣብ ዶብ ክልላት ኦሮሚያን ሱማሌ-ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ፣ እቲ ጎንፂ ምስ ፌደራሊዝም ዘለዎ ምትእስሳር፣ ሃገር ንምፍርራስ ብሓይልታት ወፃኢ ዝፍፀም ዘሎ ተግባርን ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን እቶም ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ኳታር ካብ ዘልዓልዎም ሕቶታት ገሊኦም እዮም።

ኣብ ዶብ ክልላት ኦሮሚያን ሱማሌ ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ተወለድቲ ኽልቲኡ ብሄር ዘምፅእዎ ወይ ድማ ምስ ኣብ መንጎ ኽልቲኦም ክልላት ክካየድ ዝፀንሐ ምምሕዳራዊ ምኽላል ወሰን(ዶብ) ዝራኸብ ከምዘይኮነን ተግባር ኣብ ንግዲ ጫት ዝተዋፈሩን ብዘይኣግባብ ክህፍትሙ ዝደልዩን ውሑዳት ሓይልታት ምዃኑ ኣይተ ሃይለማርያም ገሊፆም።

መንግስቲ ዘየዳግም ስጉምቲ ከምዝወስድ ዝገለፁ ኣይተ ሃይለማርያም ኣካብነት ክራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክሳብ ዘይወዓለ ኻልኦት ፀገማት እዉን ክፍጠሩ ይኽእል እዩ ኢሎም።

ሃገርና ተሰጉሞ ዘላ ስርዓት ፌዴራሊዝም ምስቲ ጎንፂ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይብሉን እኳ ደኣስ ስርዓት ፌደራሊዝም ሃገርና ሐዚ በፂሓቶ ናብ ዘላ ብርኪ ዕቤት ንኽበፅሕ ወሳኒ ግደ ከም ዝነበሮ ብምምልካት "ፌዴራሊዝም መንቀሊ ጎንፂ እዩ ተባሂሉ እንተተወሲዱ ግን ስሕተት እዩ”ኢሎም።

ኣብ በብክልሉ ዝተጣየሹ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዘይበፅሖም ከባቢታት ሰላምን ምርግጋዕን ንምርግጋፅ ክበሃል ዝተጣየሹ ምዃኖም ድሕሪ ምግላፅ ኣካል እቲ ጎንፂ ከም ዝኾኑ ገይርኻ ምውሳድ ትኽክል ዘይምዃኑን ኣብ ምኽባር ሰላም ፅቡቓት ስራሕቲ ከም ዝሰርሑን ኣረዲኦም።

ኣብ ልዕሊ ፍሉይ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብምኽባር ሰላም ምስ ፅቡቕ ስም ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝግበር ፃዕሪ ምጥፋእ ስም ተመሳሳሊ እዩ ኢሎም።

ኣብ ኳታር ዝርከብ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይምርካቡ ኣብያተ ትምህርቲ ንምኽፋትን ልውውጥ ባህሊ ንምግባርን ፀገም ከምዝፈጠረሉ ዝተረድኡ ኣይተ ሃይለማርያም ምስ ኣሚር እታ ሃገር ሼክ ታሚም ቢን ሃማድ አል ታሃኒ ኣብዝገብርዎ ዘተ ከምዝዘራረቡ ገሊፆም።

ዋላ እኳ ቁፅሪ ኣብ ኳታር ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ውሑድ እንተኾነ ኣብ ልምዓት ሃገሮም ብፍላይ ኣብ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዘለዎም ልዑል ኣበርክቶ ብምምስጋን እዚ ተግባር ተጠናኺሩ ንክቕፅል ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ፃውዒት ኣቕሪቦም።