ኣይሪስ-ኣብ መረፃ ሶማሊላንድ…

መቐለ ሕዳር 05/2010(ድወት) ንዓርሳ ዓርሰ ምምሕዳር ኢላ ዝሰየመት ሶማሊላንድ ኣብ ዓለም ንፈለማ እዋን ኣይሪስ ዝተብሃለ ቴክኖሎጂ ኣብ ግልጋሎት መረፃ ኣውዒላ።

ዘይምርግጋዕ ከይፍጠር ብዝብል ኣብ እዋን መረፃ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ድረ-ገፃት ዝኣገደት ሶማሊላንድ ትማሊ ኣብዘካየደቶ ሓፈሻዊ መረፃ ኣይሪስ ባዬ ሜትሪክ ዝተብሃለ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣገልግሎት ኣውዒላ ኣላ።

እዚ ኣገልግሎት ዝህብ መሳርሒ መንነት መረፅቲ ንምንፃር ብኣፃብዕቲ ዝግበር ዝነበረ ምርመራ ዓይኒ መረፅቲ ብምምርማር ትኽክለኛነት መረፅቲ ዝንፅር እዩ።

እዚ ኣይሪስ ብዝብል ዝፍለጥ መሳርሒ መረፅቲ ኽልተ ግዘ ድምፂ ከይህቡ ንምክልኻል ዓቢ ግደ ከምዘለዎ ተገሊፁ።

እዚ ትማሊ ኣብ መረፃ ሶማሊላንድ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ መሳርሒ ብብርኪ ዓለም ፈላመይቲ ዝብል ክብሪ ረኺባትሉ ኣላ ከምፀብፃብ ኣፍሪካ ኒውስ።