ኣብ ቐብሪ ውዒሎም ዝምለሱ ዝነበሩ 21 ሰባት ብሓደጋ መኪና ሂወቶም ሓሊፉ…

መቐለ ሕዳር 05/2010(ድወት) ካብ ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ናብ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ዝጓዓዝ ዝነበረ ማእኸላይ መጓዓዝያ ህዝቢ ኣውቶቡስ ብምግልባጡ 21 ሰባት እንትሞቱ ሸውዓተ ድማ ከቢድ መጉዳእቲ በፂሕዎም።

እቲ ብዕለት 4 ሕዳር 2010ዓ.ም ካብ ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ናብ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ ዝጓዓዝ ዝነበረ ማእኸላይ መጓዓዝያ ህዝቢ ኣውቶቡስ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ጣብያ ገ/ኪዳን ቑሸት ኣፅገበት ፍሉይ ሽሙ ዓስኻላ ኣብ ዝተብሃለ ቦታ እንትበፅሕ ስዓት 9 ድሕሪ ቐትሪ ናብ ከባቢ 120 ሜትሮ ገደል ብምፅዳፍ 21 ሰባት እንትሞቱ ሸውዓተ ድማ ከቢድ መጉዳእቲ በፂሕዎም ኣብ ሆስፒታል እናተሓከሙ ይርከቡ።

ካብታ መኪና ሸውዓተ ሰባት ዘሊሎም ብሂወት ክተርፉ ኪኢሎም እዮም ዝበለ ፖሊስ ትራፊክ እታ ወረዳ ካብቶም ብሂወት ዝተረፉ ዕድሚኡ ትሕቲ ኽልተ ዓመት ዝኾነ ህፃን ይርከቦም መንቀሊ እቲ ሓደጋ ክሳብ ሐዚ ኣብ ምፅራይ ዝርከብ እኳ እንተኾነ እታ መኪና ልዕሊ ዓቐን ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ከምዝነበረትን ናይዚ መረዳእታ ድማ ዓቕሚ ምፅዓን እታ መኪና 24 ሰባት እኳ እንተኾነ ኣሳፊራቶም ዝነበረት ቑፅሪ ሰባት እንትረአ 35 ሰባት ከምዝነበረ ተገሊፁ።

መተሓባባሪ ፖሊስ ትራፊክ ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ኢንስፔክተር ገ/መድህን ነርአ ከምዝበልዎ ህዝቢ ልዕሊ ዓቐን ክፀዓን ከምዘይብሉን እዚ ሕጊ ትራፊክ ጥሒሶም ንዝጓዓዙ መራሕቲ መኪና ድማ ህዝቢ ንፖሊስ ትራፊክ ሓበሬታ ብምሃብ ከቃልዖም ከምዝግባእ ኣመልኪቶም ክብል ክኢላ ፕረስ እታ ወረዳ ብርሃነ ትኩቦት ፀብፂቡ።