ክባርነትን ናህሪ ዋጋን ከየጋጥም ጥንቃቐ የድሊ

መቐለ ጥቅምቲ 02/2010(ድወት) መንግስቲ ሸርፊ ወፃኢ መሰረት ገይሩ ዘመሓየሾ ፖሊሲ ፤ ክባርነትን ናህሪ ዋጋን ከየስዕብ ጥንቓቐ ክግበር ከምዝግባእ ተገሊፁ።

ካብ 1 ጥቅምቲ 2010ዓ/ም ጀሚሩ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዘመሓየሾ ፖሊሲ ሸርፊ ወፃኢ ካብ ዘይምምጥጣን ምህርቲ ውሽጢ ዓዲን ወፃኢን ዝብገስ ምዃኑን፤እዚ ፖሊሲ ተግባራዊ ብምዃኑ ድማ ንደገ ዝልኣኽን ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣቱን ምህርቲ ንምምጥጣን ከምዝሕግዝን ኣብ ዩንቨርስቲ መቐለ ምሁር ስነ ቁጠባ ኣይተ ተስፋስላሰ ሓጎስ ገሊፆም።

እቶም ምሁር ከም ዝገለፅዎ ኣብ ሞንጎ ሰደድን ጠለብን ዘሎ ኣፈላላይ ንምፅባብ ተገይሩ ዘሎ ምምሕያሽ ዝድገፍ እኳ እንተኾነ፤ወሰኽ ዋጋ ከየጋጥም ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም።

ሸርፊ ወፃኢ እንትውስኽ ስዒቡ ዝመፅእ ናህሪ ዋጋን፤ዝቕባበን ንምቁፅፃር ፍርያምነት ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ምዕባይ ከም ዘድሊን ኢንቨስትመንት ውሽጢ ዓዲ ከይዳኸም ጥንቃቐ ምግባር ወሳኒ ምዃኑን እቶም ምሁር ብፍሉይ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም።

ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ምንቅስቓስ ንግዲን ነጋዶን ልዑል ትኹረት ምሃብ ከም ዘድሊን፤ቀረብ ጥረ ኣቕሑ ክዓቢ ብምግባር ከጋጥም ካብ ዝኽእል ናህሪ ዋጋ ምድሓን ከምዝካኣልን ገሊፆም እዮም መምህር ስነ-ቁጠባ ኣይተ ተስፋስላሰ ሓጎስ።