ኣብ ገዛ ምርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ምክያድ ዝሕግዝ መሳርሒ ክተኣታተ እዩ…

መቐለ መስከረም 11/2010(ድወት) ናይ ባዕልኻ ደም ብምምርማር ኣብ ውሽጢ ደምካ ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ ምህላዉን ዘይምህላዉን ንምፍላጥ ዘኽእል ሓዱሽ መሳርሒ ንሕብረተሰብ ንምልላይ ይስራሕ ኣሎ።

ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ (ዩኤስኣይዲ) ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝቕፅሉ ሓሙሽተ ዓመታት ተግባራዊ ዝኸውን ፕሮጀክት ምክልኻል ኤች.ኣይ.ቪ ንምትግባር ዝውዕል 40 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሂቡ።

ሕብረተሰብ ናይ ባዕሉ ደም ብምምርማር ዘለዎ ኹነታት ንምፍላጥ ዘኽእል መሳርሒ ምልላይ ሓደ ኣካል እዚ ፕሮጀክት ኾይኑ ኣብ ደሞም እንተሃልዩ ቐልጢፎም መድሓኒት ክጥቀሙ ንምግባር ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ።

እቲ መሳርሒ ኣብ ዝተፈላለዩ ኸባብታት ኢትዮጵያ ኣብ 500 ሰባት ተፈቲኑ ውፅኢታውነቱ ይግምገም ምህላዉ ተወካሊ ዓለምለኸ ኣገልግሎት ምክልኻል ኤች.ኣይ.ቪ ዶክተር እንዳለ ወርቃለማው ሓቢሮም።

ሓላፊት ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስ ሌስሊ ሪድ ብወገነን ምስቲ እናወሰኸ ይመፅእ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ተዛሚዱ እቲ ሕማም ኣብ ደሞም ዘለዎም ሰባት ፈሊኻ ምውፃእ ኣፀጋሚ እዩ ኢለን።

ኣብ 2003 ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት እዚ ሕማም የጋጥሞ ዝነበረ ሞት 87ሽሕ ኾይኑ እዚ ኣብ 2016 ናብ 20ሽሕ ምውራዱ ፅቡቕ ዋላ’ኳ እንተኾነ ሐዚ’ውን ሓዱሽ ረኽሲ ከይጋፋሕ ብሓዱሽ መልክዑ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ከምዘድሊ ኣመልኪተን።

ኣብ ገዛኻ በዓልኻ ምርመራ ደም ኤች.ኣይ.ቪ ብመሳርሒ ንፈለማ እዋን ኣብ 2015 ኣብ እንግሊዝ ዝተጀመረ ኾይኑ ኣብ ውሽጢ 15 ደቓይቕ ምፍላጥ ዘኽእል መሳርሒ እዩ።