ድርቂ ንምክልኻል ኣብ ኢንቨስትመንት ትኹረት የድሊ…

መቐለ መስከረም 04/2010(ድወት) ኣብ ቐጠና ምብራቕ ኣፍሪካ ብተደጋጋሚ የጋጥም ዘሎ ድርቂ ንምክልኻል ንኢንቨስትመንት ዝወሃቦ ትኹረት ክዓዝዝ ይግባእ ኢሉ ውድብ ሕቡራት መንግስታት።

ኣብ ምዕባይ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘሎ ድርቂ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ነዊሕ ዓመታት ክዘልቁ ዝኽእሉ ፕሮጀክታት ተግባራዊ ምግባር ወሳኒ’ዩ።

ኣብ መስኖ፣ ምምዕባል ማያት፣ ትካላት ፋይናንስ ገጠር ምግፋሕ፣ ኣገልግሎት ጥዕና እንስሳትን ሰብን ትኹረት ሂብካ ብምስራሕ ድርቂ ምክልኻል ይከኣል’ዩ ክብል ኤጀንሲ ምግቢ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሊፁ።

ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብኸቢድ ሓደጋ ድርቂ ዝተጠቕዓ ኾይነን ኤልኒኖ ዘስዓቦም ፀገማት ቑጠባዊ ዕብየት እተን ሃገራት ክዝሕትልን ዋጋ ምግብታት ክንክን ምኽንያት ከምዝኾነ ይገልፅ።

ማይ ብኣውርኡ እንስሳትን ሰባትን የጥቅዐን ዘሎ ቐንዲ ፀገም ኾይኑ ኣብ ቐጠና ምብራቕ ኣፍሪካ ጥራሕ ብምኽንያት ዘጋጠመ ድርቂ 17ሚሊዮን ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ይደልዩ። (ኣፍሪካ ኒውስ)