እቲ መንገዲ ኣየር ኣርባዕተ ቦይንግ 787 ክርከብ እዩ…

መቐለ መስከረም 04/2010(ድወት) መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብዝቕፅል ወርሒ ኣርባዕተ ቦይንግ 787 ዝዓይነተን ዘመነዎት ነፈርቲ ከምዝርከብ ተገሊፁ።

ብዝህቦም ፅሬት ዘለዎም ግልጋሎትን ተበፃሕነትን ኣብ ቅድሚት ዝፅራሕ እዚ መንገዲ ኣየር ኣብ 2012ዓ.ም ፈረንጂ ማእኸላይ መጠንን ኽልተ ሞተራትን ዘለወን ቦይንግ 787 ብምዕዳግ ካብ ኣፍሪካ ቐዳማይ ካብ ዓለም ድማ ንጃፓን ስዒቡ ኣብ ኻልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ።

ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ድማ ኣርባዕተ ዘመነዎት ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ነፈርቲ ክርከብ እዩ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ድማ እዚ መንገዲ ኣየር 19 ቦይንግ 787 ዲሪም ላይነር ነፈርቲ ከምዝወነነ ዥንዋ ገሊፁ።

ነፈርቲ ቦይንግ 787 ብነዳዲ ቆጣብነትን ንተገልገልቲ ዝህቦኦምን ዝለዓለ ተቐባልነት ዘለወን እንትኾና ብሓደ ግዘ 300 ሰብ ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ኣለወን።