70 ሆስፒታላት ኤሌክትሮ ሚዲካል ሪከርዲንግ ክጥቀማ እየን…

መቐለ ጳጉሜን 03/2009(ድወት) ኣብዚ በጀት ዓመት 70 ሆስፒታላት መንግስቲ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኣተሓሕዛ መረዳእታ ሕክምና (ኤሌክትሮ ሜዲካል ሪከርዲንግ) ብምጥቃም ሕክምና ምሃብ ክጅምሩ’ዮም።

እቲ ቴክኖሎጂ ኩሎም ክፍልታት ሓደ ትካል ጥዕና ብኔት ወርክ ብምርኻብ ካብ ክፍሊ ካርዲ ጀሚሩ ሓካይም፣ ሰብ ሙያ ላባራቶርን ኻልኦትን ብሓደ ክጥቀሙ ዝገብር’ዩ።

ዳይሬክተር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጥዕና ኣይተ እዮብ ከበደ ካብ 2008ዓ.ም ጀሚሩ ትካላት ጥዕና ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ኣገልግሎት ክህባ ይስራሕ ኣሎ።

ታሪካት ሕክምና መዝጊቡ ስለዝሕዝ ምጉልእላእ ተገልገልቲ ዝንኪ፣ ኣሰራርሓ ትካላት ጥዕና ዘቀላጥፍ ክኸውን ናብ ኣገልግሎት ክሰጋገር ድማ ምድላው ይውገን ኣሎ።

ክሳብ 2012ዓ.ም ኣብዛ ሃገር ዝርከቡ 400 ሆስፒታላትን፣ ልዕሊ 3ሽሕ ጣብያታት ጥዕናን ተጠቀምቲ እቲ ቴክኖሎጂ ክኾኑ ከምዝስራሕ ዝገለፁ እቶም ዳይሬክተር ኣብ መወዳእታ እዚ ሓዱሽ በጀት ዓመት ድማ ኣብዛ ሃገር ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ብኔት ወርክ ክራኸቡ’ዮም። (ኣዜኢ)