ኣብ ኢትዮጵያ ኽታበት ሂፓታተስ ”ቢ” ይወሃበ ኣሎ…

መቐለ ነሓሰ 24/2009(ድወት) ኣብ ኢትዮጵያ ሕማም ሂፓታይተስ “ቢ” ኣብ 2030 ንምጥፋእ ዝግበር ፃዕሪ ተጠናኺሩ ከምዝቐፀለ ሚኒስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ።

ኣብዚ ንቑሕ ተሳትፎ ክገብሩ ትፅቢት ንዝግበረሎም 2ሽሕ ሰብ ሙያ ሕክምና ድማ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ኽታበት ምሃብ ተጀሚሩ።

እዚ ብምኽንያት ቫይረስ ዝፍጠር ኢንፌክሽን ፀላም ኸብዲ ዘጥቅዕ ሕማም ኾይኑ እዚ ንምክልኻል ካብ 2000ዓ.ም ጀሚሩ ንህፃናትን ነቲ ሕማም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብን ኽታበትን መዕበይ ግንዛበ ትምህርትን ክወሃብ ፀኒሑ’ዩ።

እቲ ሐዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኽታበት ድማ መንግስቲ ጥዕናን ድሕንነትን ሰብ መያ ሕክምና ንምሕላው ዘለው ቑርፀኝነትን እቲ በዓል ሙያ ንተገልገልቲ ይህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ንምዕባይን ዕላማ ዝገበረ’ዩ።

ሕማም ሂፓታይተስ “ቢ” ካብቶም ካልኦት ቐልጢፉ ዝመሓለለፍ ሕማም ኾይኑ እቲ ዝተጀመረ ኽታበተት ሰራሕተኛታት ስድርኦምን እቲ ማሕበረሰብን ብቐሊሉ ካብቲ ቫይረስ ክከላኸሉ ከምዝሕግዝ ተሓቢሩ።
ብብርኪ ዓለም ልዕሊ 350ሚሊዮን ህዝቢ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዐ ኾይኑ ዝርግሐ እቲ ባይረስ ኣብ ሃገርና ድማ ልዕሊ 70ሚኢታዊ ከምዝኾነ ይግለፅ።