ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ብውልቀ ሰባት ተወሪሩ ዝነበረ 420 ሄክታር መሬት ተመሊሱ

መቐለ ሓምለ 10/2009(ድወት)ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብቲ ዝሓለፉ ዓመት በጀት ብዘይኣገባብ ብውልቀ ሰባት ተወሪሩ ዝነበረ 420 ሄክታር መሬት ክምለስ ከምዝተገበረ ዴስክ ሓለዋ ከባቢን ምምሕዳርን ኣጠቓቕማ መሬት እታ ወረዳ ኣፍሊጡ፡፡

ካብዚ ብዝሰገረ ካብ ትሕዝቶ ነፃ ዝነበረ 889 ሄክታር መሬት ንተጠቀምቲ ከምዝተዓደለ ድማ ተገሊፁ።

እቲ ዴስክ ከምዝበሎ ኣብቲ ዝተዛዘመ ዓመት በጀት 565 ሄክታር ንሕርሻ ዝውዕል መሬት ን2268 ተጠቀምቲ ዝተዓደለ ኮይኑ ን3144 መናእሰይ ድማ ንመጠሻ ዝኸውን 125 ሄክታር መሬት ተዓዲልዎም’ዩ፡፡

ከምኣገላልፃ እቲ ዴስክ ልዕሊ 190 ሄክታር ዝሽፍን ጎቦን ጉህምን ድማ ን745 መናእሰይ ዝተዓደሎም ኮይኑ ብዘይኣገባብ ብውልቀ ሰባት ተወሪሩ ዝፀንሐ ኣስታት 420 ሄክታር መሬት ድማ ተመሊሱ ክመሓደር ተገይሩ’ዩ፡፡

እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብውልቀ ሰባት ተሃኒፆም ዝነበሩ 68 ዘይሕጋዊ ኣባይቲ’ውን ክውገዱ ከምዝተገበረ ንምፍላጥ ተኻኢሉ፡፡