ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ኣብ ስዑዲ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተሓቲቱ

መቐለ ግንቦት 11/2009(ድወት) ካብ ስዑዲ ተመለስቲ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ምስ ተመለሱ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ምስ ስድርኦም ክራኸቡ ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ሚኒስተር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ሃገርና።

ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ እቲ ሚኒስቴር ኣይተ ግርማ ሸለመ ከም ዝግለፅዎ ኣብ ስዑዲ ሕጋዊ ፍቓድ መንበሪ ዘይብሎም፤ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይሰርሕ ምስ ዘሎ ግብረ ሓይሊ ተዋዲዶም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ።

እዚ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ምምላስ ዜጋታት ብሃንደበት ዘጋጠመ ኩነታት ብምኳኑ፤ተመለስቲ ዜጋታትና ስነ-ልቦናዊ ፀገማት ከየጋጥሞምን ስራሕ ክፍጠረሎምን ምስ ክልላዊ መንግስቲ ይዝተየሉ ከምዘሎ ኣመልኪቶም።

መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ዜጋታትና ክወፁ ዘቐመጦ ግዘ ገደብ 40 መዓልታት ከምዝተረፎ ዝገለፁ ኣይተ ግርማ ዘፍረይዎ ሃፍትን ንብረትን ሒዞም ብፍላይ ድማ ክቡር ህይወቶም ሒዞም ናብ ሃገሮም ብእዋኑ ክምለሱ ፀዊዖም።

ስድራ እቶም ኣብ ስዑዲ ዝርከቡ ዜጋታትናን መሓዙቶምን ብስልኪ ይኹን ካልኦት መራኸብቲ ማዕኸናት ተጠቂሞም ናብ ሃገሮም ብቅልጡፍ ክኣትው ማዕዳ ክገብሩሎም ከምዝግባእ ተገሊፁ።