ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ዓውዲ ኢንዳስትሪ ንምዕባይ ኣብ ፅሬት ምህርታት ትኹት ምግባር የድሊ

መቐለ ለካቲት 02/2009(ድወት) ዓውዲ ኢንዳስትሪ ንምዕባይ ዓቅሚ ተወዳዳርነት ምህርታት እቲ ዓውዲ ዘዕብዩ ስራሕቲ ትኹረት ሂብካ ክስርሐሎም ይግባእ ኢሎም ሰብ ሙያ ስነ- ቑጠባ።

ኢንስቲትዩት ምርምርን ልምዓትን ኢትዮጵያን ማእኸል ፖሊሲ ሞሮኮ ኦፒሲን ብሓባር “ስትራቴጂ ዕብየትን ፖሊሲታት ኢንዳስትርን ንመሓውራዊ ለውጢ ኣፍሪካ” ብዝብል ሓበራዊ መድረኽ ዘተ ኣካይዶም።

በዓል ሙያ ንግድን ቑጠባን ዝኾኑ ሚስተር ቤንጃሚን ሼፐርድ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሕርሻ ካብ ዝመርሖ ቑጠባዊ ዕብየት ናብ ኢንዳስትሪ ስግግር ትገብር ከምዘላ ገሊፆም።

ዓውዲ ኢንዳስትሪ በቲ ዝድለ መጠን ክዓቢ ዝተፈላለዩ ምህርታት ናብ ወፃኢ ዝልእኹ ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ዓለምለኸ ኩባኒያታት ኣብ ሰንሰለት ዓለምለኸ ዕዳጋ ጥንኩር ርክብ ብምፍጣር ክወዳደርሉ ዝኽእል ዓቕሞም ምዕባይ ይግባእ ኢሎም።

በዓል-ሙያ ስነ ቑጠባ ሚስተር ዓብዲላዚዝ ዓሊ ብወገኖም ዓውዲ መፍረይቲ ተዋዳዳሪ ንምግባር መጠን ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ዝቐርቡ ምህርታት ክዓቢ ይግባእ ኢሎም።

ኣብ ዓውዲ ኢንዳስትሪ ዘሎ ዕብየት ቐፃልነት ክህልዎ ፅሬት ዘለዎም ምህርታት ምፍራይ ካልእ ትኹረት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ’ዩ ዝበሉ ፈፃሚ ስራሕ ግሩፕ ባንኪ ኣፍሪካ ሚስተር ኣሚን ቡኣቢድ’ዮም።

ዓውዲ ኢንዳስትሪ ኣብ ቑጠባ ኢትዮጵያ 16.6ሚኢታዊ ብፅሒት ከምዝሕዝ ካብ ብሄራዊ ኮሚሽን ፕላን ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ከምፀብፃብ ግ.ዜ.ኢ።