ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ዓውደ ንግዲ ወፃኢ ዕምበባ ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ተዘሓሓሉ ተባሂሉ…

መቐለ 17 መጋቢት 2012(ድወት) ተነቓቒሑ ዝነበረ ዓውደ ንግዲ ወፃኢ ዕምበባ ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ክሳብ 80 ሚኢታዊ ከም ዝተዳኸመ ተሓቢሩ።

ምህርቲ ዕምበባ ካብ ሞንጎ ቀንዲ ምህርትታት ንግዲ ወፃኢ ሓደ ከም ዝኾነ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ኣፈፃፅማ ንግዲ ወፃኢ ብዓመት ብማእኸላይ ልዕሊ 270 ሚልዮን ዶላር ሸርፊ ወፃኢ የርክብ ዝነበረ ዓውዲ ምዃኑ ሓበሬታታት የመላኽቱ።

ኣፈፃፅማ ስራሕ ፍርቂ ዓመት 2012 እቲ ዓውዲ ብዝምልከት መረዳእታታት ከም ዘመላኸትዎ ኣብ ውሽጢ 6ተ ኣዋርሕ ልዑል ኣታዊ ካብ ሞንጎ ዘመዝገቡ ዓውድታት ንግዲ ወፃኢ ዕምበባ ብ2ይ ብርኪ ክጥቀስ ዝኽእል ውፅኢት ኣመዝጊቡ ምንባሩ ተሓቢሩ።

ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ብ80 ሚኢታዊ ከም ዝተዳኸመ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ።