ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ኢስራኤል ኣንፃር ሊባኖስ ትንቀሳቐስ ምህላዋ ተሓቢሩ።

6 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)ሓደ ኣባል ቤት ምኽሪ ሂዝቦላህ ኢስራኤል ኣንፃር ሊባኖስ ኵናት ክትገጥም ኣብ ምድላው ከም ዘላ ተሓቢሩ።   ኤጀንሲ ዜና ሊባኖስ ከም ዝበሎ ኣባል ቤት ምኽሪ ሂዝቦላህ ዝኾነ መሓመድ ራድ ኢስራኤል ኣንፃር ሊባኖስ ክትገጥም ኣብ ምድላው ከም ዘላ ኣመልኪቱ።   እንትኾነ ግና ሓይልታት ሂዝቦላህ ኣንፃር ኢስራኤል ንምግጣም ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡን ኢስራኤል ድማ ክትሓሰበሉ ከም ዘለዋን መሓመድ ራድ ኣጠንቂቆም።   ኢስራኤል ንሂዝቦላህ ክረትዕ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሃልዩዋ ጌጋ እዩ ዝበሉ መሓመድ ራድ ሓይልታት ሂዝቦላህ ንኢስራኤል ንምልማስ እኹል ዓቕሚ ከም ዘለዎም እውን ኣዘኻኺሮም።   ዝኾነ ሓይሊ ኣንፃር ህላወናን ስራሕናን ዝፈታተን እንተልዩ መምሃሪ ገይርና ኢና ክንምልስ ክብሉ እውን መሓመድ ራድ ኣጠንቂቆም።