ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ሆስፒታል ቤት ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ በሪ ሜዳ ተመሪቑ

መቐለ 04 ሰነ 2011(ድምፂ ወያነ) ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ሰብ ሃፍትን ፀገም ሕብረተሰብ ኣብ ዝፈትሑ ስራሕቲ ዝገብርዎ ንጥፈት ኣበርቲዖም ክቅፅሉ ኣለዎም ተባሂሉ።

በሪ ሜዳ ሆስፒታልን ቤት ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቑ ኣሎ።

ኣብቲ ዕለት ምረቓ ዶክተር ደብረፅዮን እንድሕር ተሓባቢርና ዘይንፈትሖ ነገር የለን ዝበሉ እንትኾን ፀገም ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ክፈትሕ ዝክእል ህንፃ ተሰሪሑ ንኣገልግሎት ክፍቲ ምዃኑ ኣመስጊኖም።

እዚ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ዝተሃነፀ ቤት ትምህርቲ ካብ ህንፀቱ ብተወሳኺ ኣብ ቀፃሊ ሕብረተሰብ ናተይ ኢሉ ሒዝዎ ክከይድን ክከናኾኖን ፃውዒት ኣቅሪቦም።

እቲ ቤት ትምህርቲ ብገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝተሃነፀ እንትኾን ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ 9ይ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምምሃር ዓቅሚ ዘለዎ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።