ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ወታሃደራትን ተቓወምትን ሓይልታት ሱዳን ተስማዕሚዖም

መቐለ 07 ግንቦት 2011(ድምፂ ወያነ) ወታደራትን ተቓወምትን ሓይልታት ሱዳን ን3 ዓመታት ዝፀንሕ ስግግር መንግስቲ ንምምስራት ተስማዕሚዖም፡፡

ክልቲኦም ወገናት ናይ መወዳእታ ስምምዕነት መጣየሺ ቤት ምኽሪ ኣብ ውሽጢ 24 ስዓታት ንኽዛዘም ከምዝወሰኑ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ፡፡

ወታሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንነበር ፕረዚደንት እታ ሃገር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ብምልዓል ነታ ሃገር ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ኮይኑ ኣብዚ ሐዚ እዋን ምስ ተቓወምቲ ሓይልታት ን3 መዓልትታት ዝፀንሕ ስግግር መንግስቲ ብምምስራት ናብ ስቪላዊ ምም/ር ንምስግጋር ከምዝተስማዕምዑ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኣፍሊጦም፡፡

ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኸል ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ያሴር ኣል-ኣታ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብታ ሃገር ነፃነትን ምዕባለን ንምርግጋፅ ብዛዕባ ቀፃሊ መንግስቲ ዝምልከት ሓበሬታን ቤት ምኽሪ እታ ሃገርን ሓዊሱ ክፍፍል ስልጣን ንኽህሉ ዘኽእል ስምምዕነት ኣብ ውሽጢ 24 ስዓታት ከምዝፍረም ተዛሪቦም፡፡

እቲ ስምምዕነት ድማ ንድሌት ህዝብታት ሱዳን ዘማልእ ከምዝኸውን እቶም ኣዛዚ ሰራዊት ገሊፆም እዮም ከም ፀብፃብ ኣልጀዚራ፡፡