ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ፀጥታን ሰላምን ከተማ ኣላማጣ ንምሕላው ይስራሕ ኣሎ…

መቐለ 07 ሚያዝያ 2011(ድምፂ ወያነ) ፖሊስ ከተማ ኣላማጣ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ንስራሕ መፂኦም ካብ ጥርናፈ መጻኢ ኾይኖም ስግኣት ፀጥታ ኾይኖም ዝፀንሑ ኣካላት ብሰላማዊ ኩነታት ናብ በቢ ዝመፁሉ ከባቢታት ክምለሱ ከምዝገበረ ኣፍሊጡ።

ኣዛዚ ፖሊስ ኣላማጣ ኮማንደር ካሳ ኣማረ ከም ዝሓበርዎ ሰላም እታ ከተማ ውሑስ ንምግባር ምስ ሕብረተሰብ ብዝተገበረ ምርድዳእን ፖሊስ ብዘካየዶ መፅናዕትን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ንስራሕ ዝመጹ ካብ ጥርናፈ ወፃኢ ዝኾኑን መለለዪ ማንነት ካርድ ዘይብሎም ንብርክት ዝበሉ ኣካላት ከምዘለዉ ተረጋጊጹ ኢሎም።

እቶም ዝተጠቐሱ ኣካላት ቕድም ክብል ኣብታ ከተማ ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ቀንዲ ተዋሳእቲ ከምዝነበሩን ፀኒሖም እውን ነኒ ባዕሎም ጉጅለታት እናፈጠሩ ክጠቓቕዑ ከምዝጀመሩን ስግኣት ፀጥታ ይኾኑ ከምዘለዉን ኣብ ዝተገበረ ሓባራዊ ምርድዳእ ምትእምማን ተገይሩ ሓላፍነት እውን ወሰዶም እዮም ዝበሉ ኮማንደር ካሳ ብሰላማዊ ኩነታት ናብ በቢ ዝመፁሉ ከባቢታት ክምለሱ ከምተገበረ ድማ ኣረዲኦም።

ብሓፈሻ ጸጥታ እታከተማ ውሑስ ንምግባር ህዝቢ ብውዳብኡ ኣቢሉ የካይዶ ብዘሎ ዝተዋደደ ምንቅስቓስ ውዲት ፀረ ሰላም ሓይልታት ይቕላዕ ከምዘሎን ህዝቢ እውን ኣብ ልምዓቱ ይነጥፍ ከምዘሎን ድማ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን እታ ከተማ ኣፍሊጡ።