ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ኣብ ልዕሊ ዜጋታት መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ይቅረቡ ተባሂሉ

መቐለ 28 ጥቅምቲ 2011(ድምፂ ወያነ) ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምርግጋዕ ዘላቂ ሓበራዊ ልምዓትን ሰላምን ጠጠው ዝበለ ብምኳኑ ታሪኻዊ ዝምድና ህዝብታት ክጠናክር ኣበርቲዑ ከምዝሰርሕ መንግስቲ ኣፍሊጡ።

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እዋናዊ ኩነታት መሰረት ጌሩ ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ ካብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ናብዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕታት እናተፈፀመ ምምፅኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ካብ 2008ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝነብሩ ተጋሩን ንብረቶምን ተደጋጋሚ መጥዕቲ ይፍፀም ከምዘሎ ሓቢሩ።

ብተወሳኺ’ውን ዝተፈላለዩ መልእክታት እናተሓንፀፁ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ዘየቋርፅ ወፍሪ ይካየድ ከምዘሎ ይፍለጥ።

ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ትግራይ ኢድካ ምእታው ናብ ትግራይ ዘእትው በርታት ምዕፃው መሬት ትግራይ ብይሊ ክትጎብጥ ምድላይን ካልኦት ዝኣረጉ ድሕራት ኣተሓሳስባታትን ተግባራትን’ውን ኣካል እቲ እከይ ወፍሪ ኮይኖም ይቅፅሉ’ለው።

ትማሊ’ውን ኣብ መተማን ከባቢኡን እዚ ግፍዓዊ ፍፃመ ቀፂሉ ኣብ ሂወት ዜጋታት ሓደጋ በፂሑ’ሎ።
እዞም ነዚ ዘመን ዘይምጥኑ ንታሪኻዊ ሓድነት ህዝብታት ዝዘርጉ ተግባራት ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ኣመራርሓ ዝሃቡሎም ብምኳኖም እዞም ውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ክቀርቡ መንግስቲ ትግራይ ሓቲቱ’ሎ።

ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንዘላቂ ሓበራዊ ልምዓትን ሰላምን ጠጠው ዝበለን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ታሪካዊ ዝምድና ዘደልድል ስራሕቲ ከምዝሰርሕን ድማ ኣረጋጊፁ።

እዚ ማለት ግን ኣብ ልዕል ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ንብረት ተጋሩ ዝበፅሕ ዕንወት ብስቅታ ዝሕለፍ ኣይኮነን የግዳስ ነዚ እከይ ተግባር ዝመርሑ ኣካላት ናብ ሕጊ ክቀርቡ መንግስቲ ትግራይ ኣድላይ ፃዕሪ ከምዝገብር ሓቢሩ።

መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ይኩን መንግስቲ ፌደራል ኣብዞም ብተደጋጋሚ ሕገ-መንግስታዊ ጥሕሰት ዝፍፅሙ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱ’ውን መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ’ሎ።

ብቀፃልነት ድሕንነት ዜጋታት ክሕሎ ንብረቶም ክትካእን ገበነኛታት ብሕጊ ክሕተቱን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ፌደራልን ግቡኦም ክፍፅሙ ኣገንዚቡ።

መንግስቲ ክልል ትግራይ ግዳይ እዚ ግፍዓዊ ፍፃመ ንዝኮኑ ስድራ ፅንዓት ተመንዩ’ሎ።