ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዓለም ኣፈላላይ የዓቢ ኣሎ…

መቐለ 29 መስከረም 2011(ድወት) ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዓለም ሽሕኳ መነባብሮ ደቂ ሰባት ቐሊል እንተገበሮ ኣብ መንጐ ህዝብታት ዓለም ዝረኣ ኣፈላላይ ክዓቢ ይገብር ከምዘሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብፃብ ዕላዊ ጌሩ።

ማሕበራዊን ቑጠባውን መፅናዕቲ ዓለም 2018 ዝተብሃለ ትካል ዘውፅኦ እቲ ሓበሬታ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዓለም መነባብሮ ደቂ ሰባት ቐሊል ክኸውን ልዑል ግዘ እኳ እንተበርከተ ኣብ መንጐ ህዝብታት ዓለም ዝረኣ ኣፈላላይ ግን ክዓቢ ምክንያት ይኸውን ኣሎ ይብል።

እቲ ፀብፃብ ብተወሳኺ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዓለም ኣብ 2030ዓ.ም ፈረንጂ ብደረጃ ዓለም ንዝረኣ ሕሱም መጠን ድክነት ምውጋድ ብዝብል ንዝተቐመጠ ሽቶ ኣብ ምዕዋት ዓቢ ግደ ይፈጥር ኣሎ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ምጥንኻር ሓለዋ ስነ-ከባቢን ምርግጋፅ ቑጠባዊ ዕቤትን ዝለዓለ ግደ ይፍፅም ከምዘሎ ገሊፁ።

ይኹን እምበር ኣብ ብርክት ዝበላ ድኻ ሃገራት ዓለም ዝነብር ህዝቢ ነቶም በዚ ምዕባለ ዝመፁ ዕድላት ብዘይምርካቡ ኣብ መንጐ ህዝብታት ዓለም ኣፈላላይ ክዓቢ ይገብር ከምዘሎ ተገሊፁ።

ብምዃኑ ኣብ መንጐ ድኻን ሃፋትም ሃገራት ዘሎ ኣፈላላይ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንክፀብብ ፃዕሪ ከምዘድሊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፀብፂቡ።