ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ኣፈፃፅማ ስራሕ ሚኒስቴር ኢንዳስትሪ ትሑት እዩ….

መቐለ ሰነ 02/2010(ድወት) ኣብ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ዘሎ ኣፈፃፅማ ስራሕ ሚኒስቴር ኢንዳስትሪ ዘዕግብ ከምዘይኾነ ተሓቢሩ።

ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቐዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ኢንዳስትሪ ኣብ ሚኒስቴር ኢንዳስትርን ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ዑደት ኣሳሊጦም።

ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ዶክተር በላቸው መኩርያ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት መሰረት ዝገበረ ውሳነታት ብመንግስቲ ዝትግበሩ ፖሊስታት ብመፅናዕትን ዓሚቕ መረዳእታን ክትግበሩ ተወሲኑ ኣሎ።

እቶም ኣባላት ቐዋሚ ኮሚቴ ኣፈፃፅማ ስራሕ ሚኒስቴር ኢንዳሰትሪ ምስ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት እንትነፃፀር ዝተሓተ ምዃኑ ድሕሪ ዘሳለጥዎ ዑደት ተዛሪቦም።

እዚ ሚኒስቴር ምስ ሰናይ ምምሕዳር፣ ኣካብነት ክራይ፣ ጉድኣት ኣካል ተጠቀምቲ ኣብ ምግባር፣ ኣብ ቐረብን ኻልኦትን ብርክት ዝበሉ ፀገማት ከምዘለዉዎ ተገሊፁ።